Thống kê

Tổng số thí sinh dự thi

Số thí sinh dự thi năm 2018

THPT

31231313 bạn

GDTX

31231313 bạn

THCS

31231313 bạn

Tổng số

31231313 bạn


Số thí sinh Hà Nội dự thi

(Lưu ý: Chỉ thống kê chi tiết thí sinh thi qua ít nhất một vòng)

STT Quận/Huyện THPT GDTX THCS
;