Thể lệ

CUỘC THI “VÌ AN TOÀN GIAO THÔNG THỦ ĐÔ” TRÊN INTERNET

Cập nhật 09:57 | 16/01/2018
Căn cứ quyết định số

         UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

         BAN TỔ CHỨC CUỘC THI

“VÌ AN TOÀN GIAO THÔNG THỦ ĐÔ”

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                 Độc lập -Tự do - Hạnh phúc

 
 

 

 

                       Hà Nội, ngày   tháng   năm 2017

THỂ LỆ CUỘC THI “VÌ AN TOÀN GIAO THÔNG THỦ ĐÔ” TRÊN INTERNET

(Ban hành kèm theo Quyết định số:       /QĐ-KTĐT)

I. Mục đích, ý nghĩa :

1. Mục đích: Nhằm nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông trong học sinh, sinh viên, đoàn thanh niên, đẩy mạnh việc thực hiện văn hóa giao thông và giảm thiểu tai nạn giao thông Thủ đô.

2. Ý nghĩa:

- Giáo dục kiến thức, kỹ năng và thái độ của học sinh, sinh viên và các đối tượng khác khi tham gia giao thông, góp phần xây dựng văn hoá giao thông.

- Tuyên truyền đến gia đình và cộng đồng về ý thức chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông góp phần giảm thiểu tai nạn và ùn tắc giao thông.

-  Góp phần đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền giáo dục an toàn giao thông cho học sinh, sinh viên Thủ đô.

II. Nội dung và các hình thức thi:

          1. Nội dung:

- Về kiến thức: Quy định của pháp luật khi tham gia giao thông; kiến thức cơ bản về an toàn giao thông; một số hiểu biết về công trình giao thông, phương tiện tham gia giao thông.

- Về kỹ năng: Tham gia giao thông an toàn; xử lý tình huống giao thông; điều khiển phương tiện giao thông; khắc phục hậu quả và giải quyết tai nạn giao thông.

- Về thái độ: Ứng xử có văn hóa khi tham gia giao thông; chấp hành luật và tuyên truyền về pháp luật giao thông.

          2. Hình thức thi:

Cuộc thi “Vì an toàn giao thông Thủ đô” trên internet là một cuộc thi trắc nghiệm kiến thức về An toàn giao thông trên internet tại địa chỉ: http://giaothonghanoi.ktdt.com.vn

 

Nội dung các câu hỏi tập trung vào các nội dung: kiến thức về an toàn giao thông; kỹ năng xử lý các tình huống; các hành vi ứng xử văn hóa khi tham gia giao thông.

Thí sinh đăng ký thi theo đơn vị trường. Khi thí sinh vào thi sẽ phải nhập mã số thi của trường mình. Thành tích sẽ được tính cho cá nhân và cho tập thể trường.

 III. Thời gian và đối tượng đăng ký tham gia

          1. Thời gian:

          - Cuộc thi bắt đầu từ 11h00 ngày 22/01/2018 đến trước 17h00 ngày 28/02/2018.

          - Thông báo kết quả cuộc thi vòng tự do: Hàng tuần.

          - Trao giải vòng tự do: vào ngày thứ 2 hàng tuần.

          - Trao giải chung kết: vào Lễ Tổng kết cuộc thi tháng 3/2018

          2. Đối tượng và cách thức đăng ký:

          1. Đối tượng:

  Học sinh các trường THCS, THPT, sinh viên trên địa bàn thành phố Hà Nội (sau đây gọi chung là thí sinh) có điều kiện truy cập internet và có nguyện vọng tham gia cuộc thi.

          2. Đăng ký tham gia:

- Thí sinh đăng ký thành viên trên trang web http://giaothonghanoi.ktdt.com.vn   (xem phần hướng dẫn đăng ký).

- Thí sinh tham gia dự thi cần đăng ký đúng, đủ các thông tin gồm: họ và tên, ngày tháng năm sinh; thông tin về địa chỉ lớp, trường, quận/huyện.

- Trong trường hợp chưa có tên trường, mã trường trong hệ thống thì báo về địa chỉ: antoangiaothongthudo@gmail.com

- Khi đã đăng ký thành viên, thí sinh vào trang web và đăng nhập với tên truy cập và mật khẩu đã đăng kí. Sau khi đăng nhập thành công thí sinh chọn “Vào thi/Thi tự do” để tham gia các vòng thi tự luyện và chọn “Thi chính thức” để tham gia thi chính thức.

- Tên truy cập của thí sinh không được vi phạm các quy định về đặt tên của trang web http://giaothonghanoi.ktdt.com.vn. Thí sinh phải có trách nhiệm bảo mật tài khoản của mình (khi bị mất hoặc quên sẽ không được hỗ trợ tìm lại).

- Khi trúng giải, thí sinh điền đúng, đủ thông tin vào mẫu tờ khai do Ban Tổ chức cung cấp có xác nhận của nhà trường để làm căn cứ trao giải.

IV. Cách thức chấm điểm và xếp giải:

  1. Thi tự do.

- Là vòng thi tự do dành cho tất cả các thí sinh, không quy định thời gian, địa điểm. Vòng thi tự do được chia thành 5 vòng (tương đương 01 tuần/vòng). Mỗi vòng thi sẽ chọn ra 10 thí sinh có kết quả cao nhất xếp theo kết quả thi  (tiêu chí phụ là thời gian dự thi) để trao giải và được vào tham gia vòng thi chung kết.

- Một đề thi gồm 20 câu hỏi, mỗi câu trả lời đúng được 10 điểm, số điểm của thí sinh bằng tổng số điểm của mỗi câu trả lời đúng trong thời gian thi tối đa 20 phút. Trả lời sai không bị trừ điểm.

  1. Thi chung kết:

- Là vòng thi tập trung dành cho 50 thí sinh đạt giải trong qua các vòng thi để chọn ra các thí sinh đạt các giải đặc biệt, nhất, nhì, ba và khuyến khích.

- Một đề thi gồm 20 câu hỏi, mỗi câu trả lời đúng được 10 điểm, số điểm của thí sinh bằng tổng số điểm của mỗi câu trả lời đúng trong thời gian thi tối đa 20 phút. Trả lời sai không bị trừ điểm.

V. Giải thưởng:

1. Giải thi vòng (chỉ có giải cá nhân) :

a. Kết thúc mỗi vòng thi, có 10 giải đồng hạng cho 10 thí sinh (không phân biệt cấp học) có kết quả cao nhất.

b. Kết thúc các vòng thi (5 vòng) chọn 4 thí sinh trong số 10 thí sinh đạt giải có điểm cao nhất sẽ tham gia vòng thi chung kết tổ chức tập trung để chọn ra các giải thưởng chính thức của cuộc thi.

2. Giải chính thức (giải tập thể và cá nhân)

a. Giải tập thể:

- Giải phong trào: Kết thúc chương trình sẽ có 10 giải đồng hạng cho các đơn vị là các trường THCS, THPT có số lượng học sinh tham gia thi nhiều nhất trong năm hoặc đơn vị đạt nhiều giải nhất. Ngoài ra các đơn vị sẽ được nhận khen thưởng của Ban tổ chức, Sở Giáo dục và Đào tạo và Thành đoàn Hà Nội.

b. Giải cá nhân:

  01 giải nhất, 03 giải nhì, 05 giải ba và 11 giải khuyến khích.

Các cá nhân đạt giải sẽ được nhận giấy chứng nhận của Ban Tổ chức và khen thưởng của Ban tổ chức, Sở Giáo dục và Đào tạo và Thành đoàn Hà Nội.

c. Giải thưởng phụ:

Căn cứ vào quá trình tham gia cuộc thi, kết thúc cuộc thi ngoài các giải thưởng chính thức, Ban Tổ chức cuộc thi sẽ trao thêm các giải phụ.

d. Giải thưởng khác:

- Khuyến khích các đơn vị, Sở Giáo dục và Đào tạo, các phòng Giáo dục và Đào tạo và các trường có giải thưởng hoặc hình thức động viên, khen thưởng đối với các thí sinh đạt giải căn cứ vào thông báo của Ban Tổ chức gửi về đơn vị.

 

         UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

         BAN TỔ CHỨC CUỘC THI

VÌ AN TOÀN GIAO THÔNG THỦ ĐÔ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                 Độc lập -Tự do - Hạnh phúc

 
   

  Hà Nội, ngày   tháng   năm 2017

 

Cơ cấu và giá trị giải thưởng cuộc thi 
Vì An toàn giao thông Thủ đô” 2017 trên Internet

              (Ban hành kèm theo Quyết định số:       /QĐ-KTĐT)

- Giải thưởng tháng (10 giải/tháng): 500.000đ/giải

- Giải phong trào (10 giải): 1.000.000đ/đơn vị

+ Giải nhất (01 giải): 5.000.000đ/giải

+ Giải nhì (03 giải): 3.000.000đ/giải

+ Giải ba (05 giải): 2.000.000đ/giải

+ Giải khuyến khích (11 giải): 1.000.000đ/giải

+ Giải phụ (02 giải): 1.000.000đ/giải