Hướng dẫn đăng ký thẻ nhận diện phương tiện trên “luồng xanh” vận tải

VŨ KHOA
Chia sẻ

Giaothonghanoi - “Luồng xanh” vận tải để ưu tiên phục vụ xe chở hàng hóa, nhu yếu phẩm, công nhân, chuyên gia lưu thông thông suốt 24/24 giờ tại địa phương thực hiện áp dụng Chỉ thị 16.

 

Các đơn vị, doanh nghiệp có nhu cầu cấp Thẻ nhận diện phương tiện ưu tiên khi hoạt động trên các “Luồng xanh” vận tải truy cập vào website: http://luongxanh.drvn.gov.vn và thực hiện đăng ký, khai báo các thông tin theo hướng dẫn.

Thực hiện in Thẻ nhận diện phương tiện kèm theo mã QR-Code lên giấy (khổ A5) để dán trên kính phía trước và in lên giấy (khổ A4) để dán thêm lên kính hai bên cửa xe nhằm tạo thuận lợi cho việc kiểm tra, kiểm soát của lực lượng chức năng và hạn chế tiếp xúc để ngăn sự lây lan dịch bệnh (Lưu ý thực hiện quét thử mã QR-Code để kiểm tra tính chính xác của các thông tin trước khi dán lên xe).

 

Tin liên quan