Tăng cường giám sát tại các trạm thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ

Tăng cường giám sát tại các trạm thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ

Giaothonghanoi - Bộ GTVT vừa có văn bản gửi Cục Đường bộ Việt Nam; các nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án các dự án xây dựng đường bộ để kinh doanh; các nhà cung cấp dịch vụ thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ yêu cầu tăng cường công tác quản lý vận hành, thu tiền dịch vụ sử dụng đường bộ và công tác kiểm tra giám sát thu phí.