Người nhập cảnh ở Quảng Ninh chỉ còn cách ly 7 ngày từ 1/7?

Người nhập cảnh ở Quảng Ninh chỉ còn cách ly 7 ngày từ 1/7?

Giaothonghanoi - Bộ Y tế vừa ban hành Quyết định 3092/QĐ-BYT về triển khai thí điểm "Hướng dẫn cách ly y tế phòng chống dịch Covid-19 đối với người nhập cảnh". Theo đó, Bộ Y tế triển khai thí điểm tại tỉnh Quảng Ninh trong thời gian từ 1/7 - 31/7.