Bộ Giao thông chỉ đạo nóng về chọn nhà thầu cao tốc Bắc – Nam

QUÝ NGUYỄN
Chia sẻ

Giaothonghanoi - Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thắng vừa ký công văn gửi các Ban Quản lý dự án 2, 6, 7, 85, đường Hồ Chí Minh, Thăng Long, Mỹ Thuận về công tác lựa chọn nhà thầu Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 – 2025.

 Bộ trưởng Bộ GTVT chỉ đạo nóng về lựa chọn nhà thầu cao tốc Bắc - Nam.

Ông Nguyễn Văn Thắng nhận định, Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025 đã tổ chức lựa chọn nhà thầu để khởi công đồng loạt 12 dự án thành phần.

Để tổ chức triển khai thi công toàn bộ các gói thầu còn lại theo chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, Bộ GTVT yêu cầu các Ban quản lý dự án khẩn trương hoàn thành công tác lựa chọn nhà thầu và ký kết hợp đồng các gói thầu xây lắp, tư vấn giám sát còn lại theo tiến độ yêu cầu của Bộ GTVT.

Bộ trường Bộ GTVT nhấn mạnh, việc tổ chức lựa chọn nhà thầu phải đảm bảo công khai, minh bạch, trình tự, thủ tục tuân thủ theo quy định của pháp luật về đấu thầu; các nhà thầu được lựa chọn phải đáp ứng năng lực, kinh nghiệm thực hiện gói thầu; nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của Bộ GTVT.

Bộ trưởng Bộ GTVT yêu cầu các ban quản lý dự án khi ký kết hợp đồng với nhà thầu phải chặt chẽ, phù hợp quy định, đảm bảo tính thống nhất giữa các dự án thành phần làm cơ sở quản lý hợp đồng hiệu lực, hiệu quả.

Theo đó, yêu cầu các Ban quản lý dự án tổ chức rà soát các điều khoản của hợp đồng đối với từng gói thầu, trong đó lưu ý các quy định về tạm ứng, thu hồi tạm ứng, điều kiện tạm ứng; tài khoản chuyên chi; quyền, trách nhiệm của thành viên đứng đầu liên danh; nhân sự, máy móc thiết bị đảm bảo không trùng lặp giữa các gói thầu/dự án đang thực hiện trong cùng thời điểm; quản lý, chấp thuận nhà thầu phụ; xử lý vi phạm hợp đồng; điều chỉnh hợp đồng.

Bộ GTVT cũng yêu cầu giám đốc các Ban quản lý dự án tổ chức thực hiện đảm bảo quy định của pháp luật, đáp ứng tiến độ yêu cầu; chịu trách nhiệm trước pháp luật và Bộ trưởng Bộ GTVT về kết quả thực hiện.

Tính đến ngày 31/12/2022, Bộ GTVT đã khởi công đồng loạt 14 gói thầu thuộc 12 dự án thành phần Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 – 2025 vào ngày 1/1/2023. Các địa phương đã bàn giao giải phóng mặt bằng (GPMB) được 549/721,2 km đạt 76% và đang tiếp tục thực hiện để bảo đảm bàn giao 100% diện tích mặt bằng vào quý II/2023 theo đúng nghị quyết của Chính phủ.


Tin liên quan