Bộ GTVT chốt mốc bàn giao mặt bằng cho 12 dự án cao tốc Bắc-Nam

THỂ NY
Chia sẻ

Giaothonghanoi - Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) vừa đề ra mốc tiến độ bàn giao giải phóng mặt bằng dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc-Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 qua 12 tỉnh, thành phố.

 Hội nghị bàn giao hồ sơ thiết kế cắm cọc giải phóng mặt bằng (GPMB) đợt 1 Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc-Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 cho các tỉnh: Hà Tĩnh, Quảng Bình và Quảng Trị.

Thực hiện Nghị quyết số 18/NQ-CP của Chính phủ, Bộ GTVT đã tổ chức lập hồ sơ Báo cáo nghiên cứu khả thi của Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025, trong đó có nội dung lập hồ sơ thiết kế cắm cọc GPMB bàn giao cho địa phương (theo 3 giai đoạn) để triển khai các thủ tục GPMB, tái định cư (TĐC), đảm bảo mục tiêu hoàn chỉnh các thủ tục đầu tư, khởi công dự án, đáp ứng tiến độ yêu cầu.

Để địa phương triển khai các thủ tục liên quan đến GPMB, Bộ GTVT đã chỉ đạo các ban QLDA, tư vấn khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ cắm cọc GPMB và bàn giao hồ sơ thiết kế cắm cọc GPMB (đợt 1) trước ngày 15/3.

Trong các ngày, từ ngày 13 - 15/3, Bộ Giao thông vận tải phối hợp với UBND các tỉnh, thành phố tổ chức bàn giao Hồ sơ thiết kế cắm cọc giải phóng mặt bằng đợt 1 Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025, cụ thể như sau:

Ngày 13/3, tại tỉnh Quảng Bình, Bộ GTVT bàn giao hồ sơ khoảng 47,6km đoạn từ Hà Tĩnh - Quảng Trị (qua 3 tỉnh: Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng trị).

Ngày 15/3, tại tỉnh Bình Định, Bộ GTVT bàn giao hồ sơ khoảng 52,1km đoạn từ Quảng Ngãi - Nha Trang  (qua 4: tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hoà). 

Tại tỉnh Hậu Giang, Bộ GTVT bàn giao hồ sơ khoảng 34km đoạn Cần Thơ – Cà Mau (qua 5 tỉnh: Cần Thơ - Hậu Giang, Bạc Liêu, Kiên Giang và Cà Mau).

Với đoạn Hà Tĩnh - Quảng Trị, Bộ GTVT tiến hành bàn giao hồ sơ cắm mốc GPMB đợt 2 ngày 30/4, dự kiến khoảng 110 km. Đợt 3 sẽ vào ngày 30/6 các đoạn còn lại khoảng 109,4 km.

Đoạn Quảng Ngãi - Nha Trang, ngày 30/4, sẽ bàn giao dự kiến khoảng 229,6 km và ngày 30/6 bàn giao hồ sơ các đoạn còn lại khoảng 71,3 km.

Đoạn Cần Thơ - Cà Mau, ngày 30/4, dự kiến bàn giao khoảng 44 km và ngày 30/6 bàn giao các đoạn còn lại khoảng 31km.

Bộ GTVT sẽ phối hợp chặt chẽ với UBND các tỉnh, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan nỗ lực, phấn đấu để công tác GPMB sẽ được hoàn thành theo kế hoạch dự kiến (bàn giao 70% diện tích mặt bằng của các gói thầu xây lắp khởi công trước ngày 20/11/2022 và bàn giao toàn bộ diện tích còn lại trong Quý II/2023) và nỗ lực để dự án sẽ được khởi công trước ngày 31/12/2022.

Tin liên quan