Bộ Tài chính đề nghị rà soát lại tổng mức đầu tư sân bay Sa Pa

KHẢI HOÀ
Chia sẻ

Giaothonghanoi - Trong văn bản mới nhất gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Thứ trưởng Bộ Tài chính Tạ Anh Tuấn khẳng định Hồ sơ thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi (FS) Dự án thành phần 2 - Xây dựng Cảng hàng không (giai đoạn 1) thuộc Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không Sa Pa đã đảm bảo các thành phần theo quy định của Luật PPP.

Phối cảnh Hàng không Sa Pa. 

Về quy mô đầu tư, theo báo cáo FS, Dự án xây dựng cảng hàng không Sa Pa giai đoạn 1 đáp ứng nhu cầu khai thác 1,5 triệu hành khách/năm là phù hợp với chủ trương đầu tư Dự án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Với tổng mức đầu tư (hơn 3.650 tỷ đồng), Bộ Tài chính đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến đề nghị UBND tỉnh Lào Cai chỉ đạo các cơ quan liên quan rà soát tính toán và xác định đầy đủ các nội dung chi phí làm cơ sở để xây dựng phương án tài chính và tính toán hiệu quả kinh tế của Dự án.

Đáng chú ý, theo Thứ trưởng Tạ Anh Tuấn, dự án tính toán lãi vay trong thời gian xây dựng với mức lãi suất năm là 10%, tuy nhiên chưa rõ mức lãi suất trong thời gian vận hành khai thác.

“Đề nghị UBND tỉnh Lào Cai làm rõ cơ cở xác định mức lãi suất vốn vay nêu trên tại Báo cáo FS và xác định lãi suất trong thời gian vận hành khai thác, đồng thời chịu trách nhiệm về việc xác định mức lãi suất vốn vay theo quy định của Chính phủ về cơ chế quản lý tài chính dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư”, ông Tuấn đề nghị.

Về nguồn vốn, theo Báo cáo FS, vốn ngân sách địa phương tham gia dự án là 661,21 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu và vay tín dụng là hơn 2.990 tỷ đồng.

Lãnh đạo Bộ Tài chính nêu rõ: Theo quy định tại Điều 77 Luật PPP, nhà đầu tư phải góp vốn chủ sở hữu tối thiểu là 15% tổng mức đầu tư dự án không bao gồm vốn Nhà nước.

Theo báo cáo FS, vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư (giai đoạn 1 là 752,1 tỷ đồng, giai đoạn 2 là 396,6 tỷ đồng) tổng cộng là 1.148,7 tỷ đồng, đáp ứng về tỷ lệ vốn chủ sở hữu theo quy định tại Luật PPP.

“Trên cơ sở kết quả lựa chọn nhà đầu tư, UBND tỉnh Lào Cai chịu trách nhiệm thẩm tra về phần vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư được lựa chọn đảm bảo theo quy định của pháp luật và đáp ứng tiến độ theo hợp đồng PPP được ký kết”, Bộ Tài chính lưu ý.

Tuy nhiên, Bộ này cho biết Dự án sử dụng vốn vay tín dụng (giai đoạn 1 là 2.237,9 tỷ đồng). “UBND tỉnh Lào Cai làm rõ khả năng huy động vốn làm cơ sở đánh giá tính khả thi về nguồn vốn”, lãnh đạo Bộ Tài chính đề nghị.

Tin liên quan