Bố trí phạm vi đất khi di chuyển hạ tầng thuộc tuyến đường sắt Kép – Hạ Long

NGUYỄN MINH
Chia sẻ

Giaothonghanoi - Bộ GTVT vừa có văn bản gửi UBND TP Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) về việc di chuyển đường dây thông tin tín hiệu đường sắt thuộc tuyến đường sắt Kép - Hạ Long.

Bố trí phạm vi đất khi di chuyển hạ tầng thuộc tuyến đường sắt Kép – Hạ Long. 

Theo đó, Bộ GTVT nhận được văn bản số 4799 ngày 24/6/2022 của UBND TP Hạ Long đề nghị di chuyển đoạn đường dây thông tin, tín hiệu đường sắt (từ cột 1810 đến cột 1837) thuộc tuyến đường sắt Kép – Hạ Long phục vụ giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án Khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh tại thị xã Quảng Yên và TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Bộ GTVT cho biết, trước đó, Bộ GTVT đã có văn bản số 4207 ngày 29/4/2022 đề nghị UBND TP Hạ Long báo cáo cấp có thẩm quyền của địa phương bố trí phạm vi đất dành cho đường sắt để xây dựng và bảo vệ công trình đường dây thông tin, tín hiệu đường sắt tại vị trí mới theo quy định. Tuy nhiên, UBND TP Hạ Long chưa báo cáo UBND tỉnh Quảng Ninh xem xét điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất liên quan đến dự án Khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh tại thị xã Quảng Yên và TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh để bố trí đất dành cho việc di chuyển công trình thông tin, tín hiệu đường sắt đến vị trí mới.

Cùng với đó, văn bản số 4799 ngày 24/6/2022 của UBND TP Hạ Long dự kiến sơ bộ phương án di chuyển, hạ ngầm vào phạm vi hành lang an toàn chung giữa đường bộ và đường sắt (trong phạm vi 6m từ rào chắn QL18 đến taluy đường sắt) mà chưa có vị trí hạ ngầm cụ thể.

Để có cơ sở xem xét việc di chuyển đường dây thông tin, tín hiệu từ cột 1810 đến cột 1837 tuyến đường sắt Kép - Hạ Long, Bộ GTVT đề nghị UBND TP.Hạ Long thực hiện các nội dung tại văn bản số 4207 ngày 29/4/2022 của Bộ GTVT và bổ sung các hồ sơ, tài liệu về Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất Khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh tại thị xã Quảng Yên và TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, trong đó có bố trí đất dành cho công trình thông tin, tín hiệu đường sắt tại vị trí mới phục vụ việc di chuyển.

Bộ GTVT yêu cầu UBND TP Hạ Long bổ sung hồ sơ, tài liệu về Quyết định đầu tư dự án Khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh tại thị xã Quảng Yên và TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh được cấp có thẩm quyền phê duyệt; Hồ sơ thiết kế tổng mặt bằng Khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh tại thị xã Quảng Yên và TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh ảnh hưởng đến công trình đường sắt và công trình thông tin, tín hiệu đường sắt; Phương án bồi thường, di chuyển đoạn đường dây thông tin, tín hiệu đường sắt từ cột 1810 đến cột 1837 thuộc tuyến đường sắt Kép – Hạ Long.

UBND TP Hạ Long cần nghiên cứu ý kiến của Cục Đường sắt Việt Nam và Tổng công ty Đường sắt Việt Nam tại các văn bản nêu trên để hoàn thiện hồ sơ, gửi Bộ GTVT xem xét, chấp thuận theo quy định.

Tin liên quan