Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án cải tạo các ga đường sắt phía Bắc

KHẢI HOÀ
Chia sẻ

Giaothonghanoi - Tại Công văn số 540/TTg-CN ngày 24/6/2022, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành phê duyệt Khung chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án cải tạo các ga trên các tuyến đường sắt phía Bắc.

Phê duyệt Khung chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án cải tạo các ga trên các tuyến đường sắt phía Bắc. 

Phó Thủ tướng giao Bộ Giao thông vận tải, UBND các tỉnh, thành phố: Hải Phòng, Lào Cai, Lạng Sơn tiếp tục rà soát, chịu trách nhiệm toàn diện về tính chính xác của thông tin và số liệu; chỉ đạo thực hiện Khung chính sách đã được phê duyệt theo đúng quy định pháp luật.

Dự án cải tạo các ga trên tuyến đường sắt phía Bắc sẽ được đầu tư cải tạo, với tổng vốn 350 tỷ đồng từ nguồn vốn trung hạn 2021 - 2025, trong đó nâng cấp 3 ga hành khách và 6 ga hàng hóa, thời gian thực hiện dự án từ năm 2022 - 2024.

Dự án cải tạo các ga trên tuyến đường sắt phía Bắc, nhằm cải thiện chất lượng kết cấu hạ tầng và dịch vụ vận tải đường sắt.

Tin liên quan