Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 8C đoạn qua Hà Tĩnh

THANH TRUNG
Chia sẻ

Giaothonghanoi - Bộ Giao thông vận tải đã phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 8C đoạn từ Thiên Cầm - Quốc lộ 1 và đoạn từ Quốc lộ 8 đến đường Hồ Chí Minh, giao Sở Giao thông Vận tải (GTVT) Hà Tĩnh làm chủ đầu tư.

Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 8C đoạn qua Hà Tĩnh. 

Dự án có tổng chiều dài 27,7 km, gồm 02 đoạn: Đoạn 1, từ Thiên Cầm đến Quốc lộ 1 dài 11km, từ nút giao với Quốc lộ 15B tại thị trấn Thiên Cầm đến nút giao với Quốc lộ 1 tại thị trấn Cẩm Xuyên.

Các đoạn qua khu vực đô thị hiện trạng của thị trấn Thiên Cầm (Km0 - Km1+550), thị trấn Cẩm Xuyên (Km9+270 ÷ Km11) thiết kế đạt tiêu chuẩn đường phố chính đô thị thứ yếu, tốc độ thiết kế 60km/h, rộng 19,42m với 4 làn xe cơ giới.

Đoạn ngoài khu vực đô thị từ Km1+550 ÷ Km9+270 thiết kế đạt tiêu chuẩn  đường cấp III đồng bằng, vận tốc thiết kế 80km/h. Bề rộng nền đường 12,0m, bề rộng mặt đường 11,0m.

Đoạn 2, từ Quốc lộ 8 đến đường Hồ Chí Minh dài 16,7km, từ nút giao với Quốc lộ 8 tại xã Sơn Long đến nút giao với đường Hồ Chí Minh tại xã Sơn Trung, huyện Hương Sơn thiết kế đạt tiêu chuẩn đường cấp III, miền núi; tốc độ thiết kế 60km/h. Bề rộng nền đường 9,0m, bề rộng mặt đường 8,0m.

Tổng mức đầu tư dự kiến 1.076 tỷ đồng. Nguồn vốn ngân sách nhà nước (nguồn vốn ngân sách trung ương và nguồn vốn ngân sách của tỉnh Hà Tĩnh).

Theo lãnh đạo Sở GTVT Hà Tĩnh, dự án này hoàn thành sẽ từng bước hoàn thiện Quốc lộ 8C theo quy hoạch được duyệt. Tăng cường kết nối, nâng cao năng lực khai thác trên đoạn tuyến kết nối Quốc lộ 1 với Khu du lịch Thiên Cầm.

Dự án cũng đảm bảo giao thông thông suốt, an toàn giao thông, hỗ trợ công tác cứu hộ cứu nạn vào mùa mưa lũ tại khu vực bờ tả ngạn sông Ngàn Phố; tạo điều kiện hỗ trợ phát triển du lịch, kinh tế - xã hội của địa phương, đảm bảo quốc phòng an ninh khu vực.

Tin liên quan