Chưa thể cân đối được nguồn vốn để đầu tư nâng cấp, sửa chữa đường Hồ Chí Minh đoạn qua tỉnh Quảng Nam

KHẢI HOÀ
Chia sẻ

Giaothonghanoi - Bộ GTVT vừa ban hành Văn bản số 9701/BGTVT-KCHT Trả lời kiến nghị của cử tri về đầu tư nâng cấp, sửa chữa đường Hồ Chí Minh đoạn qua tỉnh Quảng Nam.

Chưa thể cân đối được nguồn vốn để đầu tư nâng cấp, sửa chữa đường Hồ Chí Minh đoạn qua tỉnh Quảng Nam. 

Bộ GTVT cho biết, theo Quy hoạch được duyệt, đường Hồ Chí Minh qua địa bàn tỉnh Quảng Nam có quy mô cấp III - IV, 2 - 4 làn xe. Hiện trạng tuyến đường sau khi được Bộ GTVT đầu tư đưa vào khai thác đạt tiêu chuẩn đường cấp III-IV miền núi theo đúng quy mô quy hoạch, đáp ứng nhu cầu vận tải hành khách và hàng hóa khu vực.

Về nhu cầu đầu tư theo kiến nghị của cử tri tỉnh Quảng Nam là cần thiết, tuy nhiên do Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 của Bộ GTVT được Quốc hội thông qua tại Nghị quyết số 29/2021/QH15 ngày 28/7/2021 rất hạn hẹp, tập trung chủ yếu cho các dự án động lực quan trọng, cấp bách theo các nguyên tắc, tiêu chí của Quốc hội, Chính phủ; vốn bố trí đầu tư đường Hồ Chí Minh chỉ đủ nguồn lực để thực hiện nối thông 2 làn xe như Nghị quyết số 66/2013/QH13 của Quốc hội và các đoạn nâng lên đường cao tốc trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội từng giai đoạn nên chưa thể cân đối vốn bố trí theo kiến nghị này.

Về việc sửa chữa đường Hồ Chí Minh, Bộ GTVT đã giao Tổng cục ĐBVN tăng cường duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa kịp thời; tiếp tục triển khai các giải pháp nhằm bền vững hóa công trình, bảo đảm nhu cầu giao thông trên tuyến. Trong kế hoạch bảo trì năm 2022, Bộ GTVT đã bố trí 04 dự án sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường, công trình phát sinh trên tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn qua tỉnh Quảng Nam để đảm bảo an toàn giao thông, khai thác êm thuận. Đến nay, có 02 dự án đã thi công hoàn thành, 02 dự án dự kiến sẽ hoàn thành vào Quý I năm 2023.

Về đấu nối các tuyến đường nhánh tại địa phương vào đường Hồ Chí Minh còn rất khó khăn và có cơ chế linh động trong việc khớp nối các tuyến đường huyện với đường Hồ Chí Minh để phục vụ dân sinh, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh: Thực hiện chủ trương phân cấp, phân quyền về cho địa phương nhằm tinh giảm thủ tục, tạo thuận lợi cho việc đấu nối đường nhánh vào quốc lộ, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 117/2021/NĐ-CP ngày 22/12/2021.

Trong đó phân cấp cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định phê duyệt việc đấu nối vào quốc lộ phù hợp với quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt, tuân thủ nguyên tắc, yêu cầu đấu nối theo quy định của Bộ trưởng Bộ GTVT.

Đối với trường hợp đấu nối trong khu vực khó khăn xây dựng đường gom, do hành lang đường bộ bị chia cắt như núi cao, vực sâu, sông suối, đường sắt và các chướng ngại vật khác khó khăn trong việc di dời hoặc điểm đấu nối phục vụ an ninh, quốc phòng, công trình trọng điểm quốc gia, công trình quan trọng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu đấu nối vào quốc lộ, UBND cấp tỉnh quyết định sau khi có ý kiến của Bộ GTVT.

Về trường hợp đấu nối vào quốc lộ đối với các dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư, UBND cấp tỉnh quyết định sau khi có ý kiến thống nhất của cơ quan có thẩm quyền của dự án đối tác công tư.

Đối với các trường hợp đường tỉnh, đường huyện, đường giao thông công cộng đề nghị đấu nối vào đường Hồ Chí Minh, Bộ GTVT ủng hộ việc kết nối các đường tỉnh, đường huyện, đường giao thông công cộng phục vụ dân sinh, phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng vào quốc lộ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam nhằm từng bước hoàn thiện kết nối hệ thống giao thông đường bộ của địa phương.

Tin liên quan