Đánh giá việc thực hiện kế hoạch triển khai Dự án đường Hồ Chí Minh giai đoạn tiếp theo

KHẢI HOÀ
Chia sẻ

Giaothonghanoi - Văn phòng Chính phủ đã ban hành Văn bản số 2772/VPCP-CN truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành về tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết số 66/2013/QH13 đến năm 2020-2021 và kế hoạch triển khai Dự án đường Hồ Chí Minh giai đoạn tiếp theo.

Ảnh minh hoạ. 

Theo đó, giao Bộ Giao thông Vận tải rà soát kỹ lưỡng, hoàn thiện các báo cáo của Dự án đường Hồ Chí Minh giai đoạn tiếp theo (trong đó có việc nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các thành viên Chính phủ tại các phiếu ghi ý kiến kèm theo; nghiên cứu bỏ cụm từ "kết thúc dự án" tại mục 2 phần V của dự thảo Tờ trình để bảo đảm sự thống nhất), hoàn thiện tờ trình của Chính phủ, bảo đảm chặt chẽ, thuyết phục, trình Quốc hội theo đúng quy định của pháp luật.

Ngoài ra, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải được giao thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ ký tờ trình của Chính phủ trình Quốc hội về dự án nêu trên.

Tin liên quan