Đẩy mạnh xã hội hóa đầu tư hạ tầng hàng không

 
Chia sẻ

Giaothonghanoi - Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu Bộ Giao thông vận tải trên cơ sở quy định pháp luật hiện hành, đề xuất phương thức đầu tư, danh mục cảng hàng không, sân bay kêu gọi xã hội hóa đầu tư.

Day manh xa hoi hoa dau tu ha tang hang khong  - Hinh anh 1
 

Đồng thời, đề xuất hoàn thiện pháp luật (nếu có) để đẩy mạnh xã hội hóa đầu tư hạ tầng hàng không phù hợp với xu thế, kinh nghiệm trên thế giới về đầu tư, quản lý hạ tầng cảng hàng không, sân bay và bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Bộ Giao thông vận tải cho biết, về định hướng huy động các nguồn lực xã hội đầu tư kết cấu hạ tầng hàng không, trước nhu cầu đầu tư phát triển, sự quan tâm, mong muốn tham gia đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng hàng không của nhiều nhà đầu tư tư nhân, thời gian vừa qua, Bộ Giao thông vận tải đã chỉ đạo Cục Hàng không Việt Nam đánh giá vai trò và nguồn lực của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) trong việc đầu tư phát triển các cảng hàng không; nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế về xã hội hóa đầu tư; căn cứ điều kiện thực tế của Việt Nam để xây dựng Đề án “Định hướng huy động các nguồn lực xã hội đầu tư kết cấu hạ tầng hàng không” trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định làm cơ sở thực hiện.

Đến nay, Cục Hàng không Việt Nam đã hoàn thiện và báo cáo Đề án “Định hướng huy động các nguồn lực xã hội đầu tư kết cấu hạ tầng hàng không”.

Tuy nhiên, sau khi xem xét, Bộ Giao thông vận tải thấy rằng “Định hướng huy động các nguồn lực xã hội đầu tư kết cấu hạ tầng hàng không” là vấn đề lớn, phức tạp liên quan đến định hướng phát triển, hiệu quả sản xuất kinh doanh của ACV, liên quan đến quốc phòng, an ninh…

Vì vậy, để có đầy đủ cơ sở báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giao thông vận tải đang tổ chức đánh giá toàn diện, chuyên sâu kết quả từng đề án xã hội hóa làm cơ sở hoàn thiện Đề án trước khi trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định, làm cơ sở công bố danh mục các cảng hàng không kêu gọi đầu tư.

Bảo Nam

Tin liên quan