Đẩy nhanh tiến độ dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Dầu Giây - Tân Phú

BẢO NAM
Chia sẻ

Giaothonghanoi - Bộ GTVT vừa ban hành Thông báo kết luận của Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Anh Tuấn tại cuộc họp kiểm điểm tình hình thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Dầu Giây - Tân Phú (giai đoạn 1) theo phương thức PPP.

Day nhanh tien do du an dau tu xay dung duong cao toc Dau Giay - Tan Phu - Hinh anh 1
Đẩy nhanh tiến độ dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Dầu Giây - Tân Phú.

Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Dầu Giây - Tân Phú (giai đoạn 1) theo phương thức PPP được Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư, Bộ GTVT giao Ban QLDA Thăng Long tổ chức lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án vào tháng 9/20222. 

Để đáp ứng yêu cầu về tiến độ theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ, trong quá trình lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án, Bộ GTVT và Cục Đường cao tốc Việt Nam đã có nhiều văn bản đề nghị Ban QLDA Thăng Long rà soát các nội dung tồn tại, tập trung tháo gỡ vướng mắc, hoàn chỉnh hồ sơ dự án.

Tuy nhiên, đến tháng 6/2023, Ban QLDA Thăng Long mới trình Cục Đường cao tốc Việt Nam thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi là rất chậm so với kế hoạch thực hiện dự án; nhiều thủ tục chưa hoàn thiện nên chưa đủ cơ sở để thẩm định dự án.

Để khắc phục các nội dung còn tồn tại, Bộ GTVT yêu cầu Ban QLDA Thăng Long khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện rà soát ý kiến góp ý của các Vụ, Cục thuộc Bộ GTVT. Đồng thời chỉ đạo đơn vị tư vấn tiếp thu, cập nhật, hoàn chỉnh thiết kế cơ sở và báo cáo nghiên cứu khả thi dự án.

Ban QLDA Thăng Long khẩn trương tiến hành rà soát ý kiến của UBND tỉnh Đồng Nai và nội dung yêu cầu của Bộ GTVT, chỉ đạo đơn vị tư vấn nghiên cứu, luận chứng sự phù hợp với quy hoạch và quy định tại các tiêu chuẩn kỹ thuật, đặc biệt là đối với quy mô công trình tại những vị trí giao cắt đường địa phương có yêu cầu tĩnh không lớn.


Trường hợp chưa phù hợp, Ban QLDA Thăng Long đề xuất hướng xử lý bảo đảm phù hợp với quy hoạch, bố trí hợp lý, đúng nhu cầu, hiện trạng khai thác, đúng yêu cầu của các cấp đường khác nhau được quy định tại các tiêu chuẩn kỹ thuật", kết luận của Thứ trưởng Lê Anh Tuấn nêu rõ và yêu cầu, Ban QLDA Thăng Long khẩn trương rà soát, hoàn thiện các thủ tục còn thiếu trong bước lập dự án đầu tư bao gồm: Thoả thuận với địa phương về mỏ vật liệu xây dựng, bãi đổ thải; thẩm tra dự án; phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường; báo cáo kết quả tiếp thu ý kiến về tác động của việc thực hiện dự án theo phương thức PPP,… hoàn thiện hồ sơ dự án đầy đủ thành phần theo quy định (văn bản pháp lý, hồ sơ khảo sát, thiết kế cơ sở, tổng mức đầu tư, phương án tài chính, báo cáo thẩm tra, các phụ lục khác có liên quan,…), trình Cục Đường cao tốc Việt Nam để thẩm định theo quy định.

Thứ trưởng Lê Anh Tuấn cũng yêu cầu Vụ Khoa học - Công nghệ và Môi trường nghiên cứu, rà soát các quy định về tĩnh không đường chui dân sinh, báo cáo Bộ GTVT các bất cập trong việc xác định tĩnh không đường chui (nếu có) và đề xuất hướng giải quyết.

Đối với Cục Đường cao tốc Việt Nam, Thứ trưởng Lê Anh Tuấn yêu cầu khẩn trương rà soát, triển khai các thủ tục thẩm định của cơ quan chuyên môn về xây dựng sau khi Ban QLDA Thăng Long hoàn chỉnh đầy đủ thủ tục, hồ sơ, tờ trình theo quy định. Đồng thời theo dõi kết quả thực hiện nhiệm vụ của Ban QLDA Thăng Long đối với dự án đường cao tốc Dầu Giây - Tân Phú, báo cáo Bộ GTVT trong trường hợp Ban QLDA Thăng Long không hoàn chỉnh hồ sơ dự án đúng hạn.

Tin liên quan