Đề xuất quy định hình thức định giá dịch vụ kiểm định xe

BẢO NAM
Chia sẻ

Giaothonghanoi - Bộ Giao thông vận tải (GTVT) vừa có công văn gửi Bộ Tư pháp đề nghị cho ý kiến về việc đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định hoặc Nghị quyết quy định hình thức định giá dịch vụ kiểm định xe cơ giới theo hướng Nhà nước định giá tối đa.

De xuat quy dinh hinh thuc dinh gia dich vu kiem dinh xe - Hinh anh 1
Đề xuất quy định hình thức định giá dịch vụ kiểm định xe. 

Bộ GTVT cho biết, theo báo cáo của Cục Đăng kiểm, hiện nay thị trường cung cấp dịch vụ đăng kiểm xe cơ giới có 281 trung tâm đăng kiểm (TTĐK) thuộc nhiều thành phần kinh tế, hoạt động trên phạm vi toàn quốc, tại các vùng miền khác nhau. Trong đó, các trung tâm thuộc khối tư nhân, đang hoạt động theo cơ chế doanh nghiệp là 192/281 đơn vị (chiếm 68,3% tổng số các TTĐK).

Sau khi Nghị định 30/2023/NĐ-CP có hiệu lực, điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới đã được mở rộng, số lượng doanh nghiệp tham gia cung cấp dịch vụ kiểm định xe cơ giới có thể sẽ được tăng lên đáng kể do có sự tham gia của các trung tâm bảo hành, bảo dưỡng ô tô.

Khi đó, hoạt động cung cấp dịch vụ kiểm định xe cơ giới sẽ tiếp tục có sự cạnh tranh rộng hơn về cung cấp dịch vụ, giá cả theo cơ chế thị trường. Theo từng khu vực, vùng miền sẽ có chi phí cấu thành giá dịch vụ kiểm định khác nhau (thuê đất, chi phí nhân công, khấu hao thiết bị, chi phí quản lý…). Về nguyên tắc kinh tế thị trường, Nhà nước không nên cố định một mức giá dịch vụ kiểm định xe cơ giới cho nhiều loại hình đơn vị cung cấp dịch vụ đăng kiểm trên toàn quốc.


Bộ GTVT thấy rằng Cục Đăng kiểm kiến nghị điều chỉnh hình thức định giá hiện nay đối với dịch vụ kiểm định xe cơ giới từ “Nhà nước định giá cụ thể” sang “Nhà nước định giá tối đa” là phù hợp với thực tiễn hoạt động cung cấp dịch vụ kiểm định xe cơ giới đang lưu hành, tạo điều kiện cho doanh nghiệp được chủ động quyết định giá mức giá cụ thể phù hợp, tiếp cận thị trường. Đồng thời, kiến nghị này cũng phù hợp với quy định tại Luật Giá (sửa đổi) đã được Quốc hội thông qua ngày ngày 19/6/2023.

Ngoài ra, tại Nghị định số 30/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 139/2018/NĐ-CP quy định về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới, Chính phủ đã giao thẩm quyền quy định giá dịch vụ kiểm định xe cơ giới cho Bộ GTVT.

Cụ thể, Bộ GTVT có trách nhiệm chủ trì xây dựng và thống nhất với Bộ Tài chính trước khi ban hành quy định giá dịch vụ kiểm định xe cơ giới theo quy định của pháp luật về giá nhưng chưa điều chỉnh về hình thức Nhà nước định giá đối với dịch vụ kiểm định xe cơ giới.

Tại Luật Giá (sửa đổi) đã được Quốc hội thông qua ngày 19/6/2023 (có hiệu lực từ ngày 01/7/2024), giá dịch vụ kiểm định xe cơ giới thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ do nhà nước định giá tối đa.

Do đó, thực hiện Nghị định số 30/2023/NĐ-CP của Chính phủ, Bộ GTVT đề nghị Bộ Tư pháp cho ý kiến về việc đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định hoặc Nghị quyết quy định hình thức định giá dịch vụ kiểm định xe cơ giới theo hình thức nhà nước định giá tối đa để làm cơ sở Bộ GTVT triển khai thực hiện ngay trong thời gian Luật Giá (sửa đổi) chưa có hiệu lực.

Tin liên quan