Hà Nội: Đẩy nhanh tiến độ giải ngân các dự án đầu tư công trên địa bàn thành phố

KHẢI HOÀ
Chia sẻ

Giaothonghanoi - UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Văn bản số 436/UBND-ĐT, phê duyệt, phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư và phê duyệt dự án đầu tư công trên địa bàn gửi các sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện, thị xã.

Ha Noi: Day nhanh tien do giai ngan cac du an dau tu cong tren dia ban thanh pho - Hinh anh 1
Thành phố Hà Nội sẽ đẩy nhanh tiến độ dự án đầu tư công. Ảnh minh họa 

Công văn nêu rõ, để bảo đảm tiến độ xem xét, phê duyệt, phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công theo quy định của Luật Đầu tư công; và thực hiện khoản 4 Điều 11 Quy chế về việc phối hợp công tác giữa Đoàn đại biểu Quốc hội - Thường trực HĐND - UBND - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2026; đồng thời, khẩn trương thực hiện các thủ tục phê duyệt dự án đầu tư công để triển khai thực hiện dự án và đẩy nhanh tiến độ giải ngân các dự án đầu tư công trên địa bàn thành phố.

UBND Thành phố chỉ đạo: Đối với các dự án trình HĐND thành phố phê duyệt, phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, hướng dẫn, đôn đốc các sở, ban, ngành cùng UBND các quận, huyện, thị xã và chủ đầu tư các dự án có liên quan sớm lập hồ sơ trình phê duyệt, phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công từ nguồn vốn ngân sách của thành phố, của quận, huyện, thị xã để chuẩn bị nội dung kỳ họp thường kỳ, kỳ họp chuyên đề (nếu có) của HĐND thành phố theo quy định; tổ chức thẩm định, báo cáo, đề xuất và dự thảo Tờ trình của UBND thành phố báo cáo HĐND thành phố, Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy bảo đảm tiến độ cụ thể.

Đối với các dự án nhóm A, dự án quan trọng phải xin ý kiến Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, gửi về UBND thành phố Hà Nội trước ngày khai mạc kỳ họp HĐND thành phố tối thiểu 40 ngày.

Đối với các dự án nhóm B.C, gửi về UBND thành phố trước ngày khai mạc kỳ họp HĐND thành phố tối thiểu 25 ngày.

UBND thành phố không tiếp nhận, xem xét, giải quyết các hồ sơ trình (để báo cáo HĐND thành phố tại kỳ họp) chậm thời hạn quy định nêu trên (trừ trường hợp cần thiết có ý kiến chỉ đạo của Thường trực Thành ủy).

Đối với các dự án đã được HĐND thành phố phê duyệt, phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra, rà soát lập danh mục các dự án đã được HĐND thành phố phê duyệt, phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư; đôn đốc, hướng dẫn các sở, ban, ngành cùng UBND các quận, huyện, thị xã và các chủ đầu tư khẩn trương hoàn thành thủ tục phê duyệt các dự án đầu tư để triển khai thực hiện.

UBND thành phố yêu cầu tăng cường giám sát, kiểm tra việc triển khai thực hiện dự án của các chủ đầu tư, kịp thời xem xét, phối hợp tháo gỡ, giải quyết các vướng mắc và báo cáo UBND thành phố những nội dung vượt thẩm quyền để xem xét, chỉ đạo; định kỳ tổng hợp, báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện các dự án đầu tư theo danh mục về UBND thành phố để báo cáo tại các kỳ họp định kỳ của HĐND thành phố.


Tin liên quan