Hà Nội dừng triển khai 82 dự án BT

 
Chia sẻ

Giaothonghanoi - Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội vừa ban hành thông báo về việc dừng triển khai thực hiện 82 dự án theo hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT).

 Ảnh minh hoạ.

Theo danh sách, có 2 dự án đã phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi, 11 dự án đã phê duyệt chủ trương đầu tư của các nhà đầu tư và 69 dự án chưa phê duyệt chủ trương đầu tư của các nhà đầu tư.
Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội cho biết, lý do dừng triển khai các dự án nêu trên do theo quy định của Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (có hiệu lực thi hành từ 1/1/2021), đối với dự án áp dụng loại hợp đồng BT dừng triển khai dự án mới, dừng thực hiện dự án chưa phát hành hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu.
Năm 2020, Tập thể lãnh đạo UBND TP đã họp về việc rà soát các dự án đầu tư theo hình thức PPP của thành phố, theo đó UBND TP chỉ đạo (tại Thông báo số 192/TB-UBND ngày 27/2/2020): Đối với các dự án chưa giao nhà đầu tư (kể cả dự án đã được Thủ tướng Chính phủ cho phép lựa chọn nhà đầu tư) giao Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo cho các nhà đầu tư đề xuất dự án, nhà đầu tư đăng ký tham gia thực hiện dự án việc dừng công tác chuẩn bị đầu tư.

Năm 2021, Ban Cán sự Đảng UBND TP đã báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy về việc triển khai thực hiện các dự án PPP và chuyển đổi một số dự án sang hình thức đầu tư công trên địa bàn thành phố, theo đó Ban Cán sự Đảng UBND TP có ý kiến: Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì rà soát, thông báo cho các nhà đầu tư dừng công tác chuẩn bị đầu tư; rà soát từng dự án cụ thể, tham mưu đề xuất UBND TP xem xét, chuyển đổi sang hình thức đầu tư công đối với những dự án cần thiết, cấp bách theo quy định…
Căn cứ quy định hiện hành và các chỉ đạo nêu trên, các dự án do cơ quan Nhà nước và Nhà đầu tư đề xuất thuộc trường hợp dừng triển khai, dừng thực hiện; việc thanh toán chi phí chuẩn bị dự án (nếu có) thực hiện theo quy định tại Khoản 11 Điều 191 Nghị định số 35/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư.

Ngọc Hải

Tin liên quan