Hải Phòng đề xuất đặt sân bay vùng Thủ đô ở huyện Tiên Lãng

 
Chia sẻ

Giaothonghanoi - TP Hải Phòng vừa gây bất ngờ khi đề xuất Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) xem xét xác định sân bay Tiên Lãng của địa phương này là sân bay thứ hai của vùng Thủ đô.

Đề xuất trên nằm trong văn bản tham gia ý kiến về Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 vừa được UBND TP Hải Phòng gửi tới Bộ GTVT.
Trong văn bản trên, UBND TP Hải Phòng cho rằng, tại Nghị quyết số 45/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển TP Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 xác định đến năm 2045, Hải Phòng trở thành TP có trình độ phát triển cao trong nhóm các TP hàng đầu châu Á và thế giới.
Đồng thời, trong Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung TP Hải Phòng đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2045 đang được Bộ Xây dựng thẩm định có quy hoạch sân bay Tiên Lãng (sau năm 2045) cùng các quy hoạch đường bộ, đường sắt đô thị kết nối sân bay Tiên Lãng.
Bên cạnh đó, tại Báo cáo cuối kỳ quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 sân bay thứ hai cho vùng Thủ đô chưa được xác định cụ thể mà chỉ khẳng định “sẽ được nghiên cứu vị trí khi có nhu cầu, dự kiến sau năm 2040”.
Do đó, UBND TP Hải  Phòng đề nghị Bộ GTVT xem xét xác định sân bay Tiên Lãng là cảng hàng không quốc tế số hai vùng Thủ đô trong Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Đề xuất của Hải Phòng được cho là khá bất ngờ, bởi theo quy hoạch hiện hành, đến năm 2030 cả nước có 28 sân bay (hiện cả nước có 22 sân bay đang khai thác), không có sân bay ở Tiên Lãng.
Thậm chí, tại Báo cáo cuối kỳ quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Bộ GTVT thực hiện, tư vấn lập quy hoạch đề xuất đến năm 2030 cả nước có 26 sân bay và định hướng đến năm 2050 cả nước có 30 sân bay và sân bay Tiên Lãng không có trong danh sách này.

Quý Nguyễn

Tin liên quan