Khẩn trương hoàn chỉnh thủ tục để khởi công các dự án năm 2022 theo kế hoạch

KHẢI HOÀ
Chia sẻ

Giaothonghanoi - Bộ GTVT vừa có Văn bản số 11109/BGTVT-DAĐT1 yêu cầu các Cục, Ban QLDA thuộc Bộ, các Sở GTVT đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị đầu tư các dự án trong giai đoạn 2021 - 2025; khẩn trương hoàn chỉnh thủ tục để khởi công các dự án năm 2022 theo kế hoạch.

Khan truong hoan chinh thu tuc de khoi cong cac du an nam 2022 theo ke hoach - Hinh anh 1
Bộ GTVT yêu cầu đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị đầu tư các dự án trong giai đoạn 2021 - 2025. 

Theo đó, đối với các dự án khởi công mới Bộ GTVT yêu cầu các CĐT/ban QLDA và các đơn vị liên quan phải đẩy nhanh thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt hồ sơ thiết kế, dự toán, đấu thầu lựa chọn nhà thầu, để khởi công dự án theo kế hoạch đã cam kết; lập kế hoạch triển khai đối với từng dự án, làm cơ sở đôn đốc, đánh giá kết quả thực hiện và điều hành tổng thể kế hoạch vốn đầu tư năm 2022; xây dựng kế hoạch giải ngân chi tiết tương ứng với các mốc tiến độ thực hiện cho từng công tác, hạng mục chi phí (GPMB, xây lắp, tư vấn,...); các CĐT/ban QLDA báo cáo Bộ GTVT kế hoạch triển khai, những khó khăn, vứng mắc (nếu có) đề xuất giải pháp xử lý kịp thời trước ngày 25/10/2022.

Đối với các dự án đã được quyết định chủ trương đầu tư, chưa phê duyệt dự án đầu tư, yêu cầu rà soát lập lại tiến độ đảm bảo tính khả thi; tổ chức triển khai lập dự án đảm bảo chất lượng, hồ sơ phải đầy đủ các thủ tục theo quy định pháp luật; phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương và các cơ quan, đơn vị liên quan để giải quyết dứt điểm các thủ tục theo quy định (chuyển đổi mục đích sử dụng rừng; khung chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; đánh giá tác động môi trường; mỏ vật liệu; bãi thải; hợp vốn của địa phương và Trung ương,...); hoàn thiện hồ sơ dự án đầu tư để phê duyệt theo tiến độ đã cam kết.

Đối với các dự án chưa được phê duyệt chủ trương đầu tư hoặc phải điều chỉnh chủ trương đầu tư, cần tập trung chỉ đạo, xử lý tháo gỡ ngay những khó khăn, vướng mắc; kịp thời báo cáo Bộ GTVT những vấn đề vượt thẩm quyền và đề xuất giải pháp xử lý.

Bộ GTVT giao Cục Quản lý đầu tư xây dựng chủ trì, phối hợp với Vụ Kế hoạch - Đầu tư rà soát kế hoạch thực hiện các dự án khởi công mới theo đề xuất của các CĐT/ban QLDA; tham mưu Lãnh đạo Bộ GTVT chấp thuận kế hoạch thực hiện từng dự án làm cơ sở chỉ đạo điều hành và theo dõi, đôn đốc các CĐT/ban QLDA triển khai thực hiện.

Bộ cũng giao Vụ Kế hoạch - Đầu tư đôn đốc các CĐT/ban QLDA sớm hoàn chỉnh các thủ tục để phê duyệt chủ trương đầu tư và điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án; phối hợp với Cục Quản lý đầu tư xây dựng theo dõi, đôn đốc các CĐT/ban QLDA đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân theo kế hoạch được Bộ GTVT chấp thuận.


Tin liên quan