Khẩn trương quyết toán GPMB dự án BOT Hòa Lạc - Hòa Bình

MINH THƯ
Chia sẻ

Giaothonghanoi - Bộ GTVT vừa có văn bản gửi UBND TP Hà Nội và UBND tỉnh Hòa Bình về việc quyết toán chi phí GPMB dự án BOT đường Hòa Lạc - Hòa Bình và cải tạo, nâng cấp QL6 đoạn Xuân Mai - Hòa Bình.

 

Theo Bộ GTVT, dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BOT được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư tại Văn bản 2157 ngày 1/4/2014, Bộ GTVT phê duyệt dự án đầu tư tại Quyết định 1393 ngày 16/4/2014.

Với sự nỗ lực của nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án, sự phối hợp của các địa phương trong công tác GPMB, dự án hoàn thành đưa vào khai thác năm 2018, phát huy hiệu quả đầu tư, tạo điều kiện kết nối và thúc đẩy phát triển KT-XH cho các địa phương.

Để hoàn thành công tác quyết toán chi phí đầu tư xây dựng của dự án theo đúng quy định của pháp luật, Bộ GTVT đã có Văn bản 6979 ngày 12/7/2022 đề nghị UBND TP Hà Nội và UBND tỉnh Hòa Bình chỉ đạo các cơ quan chức năng của địa phương khẩn trương thực hiện quyết toán công tác GPMB, tái định cư của dự án.

Tuy nhiên đến nay, Bộ GTVT chưa nhận được kết quả quyết toán của các địa phương.

Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Lê Văn Thành tại các Văn bản 8220 ngày 10/11/2021 và Văn bản 7114 ngày 22/10/2022 của Văn phòng Chính phủ, để có cơ sở báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định việc chuyển giao cơ quan có thẩm quyền dự án, Bộ GTVT đề nghị UBND TP Hà Nội và UBND tỉnh Hòa Bình quan tâm, chỉ đạo các cơ quan chức năng của địa phương khẩn trương quyết toán công tác GPMB, tái định cư của dự án, gửi Bộ GTVT để tổng hợp, hoàn chỉnh công tác quyết toán dự án hoàn thành theo đúng quy định của pháp luật.

Tin liên quan