Phê duyệt chỉ giới đường đỏ tuyến đường tỉnh 414 rộng 35m ở Sơn Tây, Ba Vì

 
Chia sẻ

Giaothonghanoi - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn vừa ký ban hành Quyết định số 2267/QĐ-UBND về việc phê duyệt chỉ giới đường đỏ tuyến đường tỉnh 414 (đoạn từ Km 6+317 đến Km7+650), tỷ lệ 1/500, tại thị xã Sơn Tây, huyện Ba Vì, TP Hà Nội.

Theo đó, tuyến đường có điểm đầu tại Km 6+317 của đường tỉnh 414, điểm cuối tại Km 7-1-650 đường tỉnh 414 (nút giao với đường Tản Lĩnh - Yên Bài). Tổng  chiều dài tuyến khoảng 1,33km, thuộc địa bàn phường Xuân Khanh, thị xã Sơn Tây và xã Tản Lĩnh, huyện Ba Vì.
Mặt cắt ngang đường rộng 35m gồm lòng đường hai làn xe chạy rộng 22,5m, dải phân cách giữa rộng 1,5m, vỉa hè hai bên rộng 11m (thành phần, cấu tạo mặt cắt ngang đường sẽ được xác định chính xác theo dự án đầu tư xây dựng được cấp thấm quyền phê duyệt).

Hướng tuyến đường được xác định phù hợp với Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô; Quy hoạch giao thông vận tải Thủ đô; Quy hoạch chung Thị xã Sơn Tây (lồng ghép Đô thị vệ tinh Sơn Tây) và Quy hoạch chung xây dựng huyện Ba Vì được các cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Theo quy hoạch, các nút giao thông trên tuyến được tổ chức giao cùng mức. Chỉ giới đường đỏ nút giao với các đường ngang dự kiến theo quy hoạch sẽ được xác định cụ thể, bổ sung (nếu có) trong quá trình lập quy hoạch chi tiết (hoặc thiết kế đô thị) hai bên tuyến đường và các dự án đầu tư xây dựng những tuyến đường ngang được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
UBND TP giao UBND thị xã Sơn Tây chủ trì, phối hợp với UBND huyện Ba Vì và cơ quan liên quan tổ chức công bố công khai hồ sơ chỉ giới đường đỏ được phê duyệt để các tổ chức, cá nhân có liên quan được biết, thực hiện; bàn giao hồ sơ cho UBND huyện Ba Vì, UBND phường Xuân Khanh, UBND xã Tản Lĩnh và các cơ quan liên quan để tổ chức quản lý theo quy định.
Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai cắm mốc giới tuyến đường theo quy hoạch đồng thời với việc thực hiện cắm mốc giới thu hồi đất, GPMB (trong quá trình triển khai Dự án đầu tư tuyến đường) để tránh lãng phí, chồng chéo trong công tác cắm môc giới.
TP giao lãnh đạo các địa phương chịu trách nhiệm tổ chức quản lý việc xây dựng các công trình dọc theo chỉ giới đường đỏ được duyệt, kiểm tra xử lý trường hợp vi phạm theo thẩm quyền và quy định của pháp luật.

Vũ Lê

Tin liên quan