Quảng Ngãi đề nghị bổ sung hơn 148ha để làm Dự án cao tốc Bắc – Nam

THANH TRUNG
Chia sẻ

Giaothonghanoi - UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa có báo cáo khẩn, gửi cấp thẩm quyền Trung ương, đề nghị bổ sung phần biến đổi tăng của diện tích đất rừng, đất lúa cần chuyển đổi để làm Dự án cao tốc Bắc – Nam, đoạn đi qua địa bàn tỉnh này.

Quảng Ngãi đề nghị bổ sung hơn 148ha để làm Dự án cao tốc Bắc – Nam. 

UBND Quảng Ngãi cho hay, theo dự kiến và đã được cấp thẩm quyền Trung ương phê duyệt trước đó, tổng diện tích đất rừng chuyển đổi mục đích sử dụng, để làm cao tốc Bắc – Nam (đoạn đi qua Quảng Ngãi) khoảng 43,4 ha, gồm thị xã Đức Phổ 39,84 ha, huyện Nghĩa Hành 2,26 ha, huyện Tư Nghĩa 1,3 ha; diện tích đất trồng lúa cần chuyển đổi gần 141,4ha.

Tuy nhiên trong quá trình triển khai xác định cụ thể, diện tích đất rừng và đất trồng lúa cần chuyển đổi (để làm cao tốc Bắc – Nam, đoạn Quảng Ngãi), đã có biến động tăng, so với trước. Cụ thể đất trồng lúa được xác định cần chuyển đổi là 270,68 ha, tăng 129,31 ha; đất rừng cần chuyển đổi là 63,32ha, tăng 19,12 ha.

Được biết, đến thời điểm này đối với tuyến Cao tốc Bắc - Nam, đoạn đi qua huyện Tư Nghĩa đã hoàn thành kiểm kê 31,31ha/31,31ha, đạt 100%; lập phương án bồi thường, hỗ trợ (đợt 1) phần đất nông nghiệp và các loại đất khác, với tổng diện tích là 9,94ha/31,31ha, đạt 32%; tổng giá trị bồi thường, hỗ trợ là 17,54 tỷ đồng.

Đoạn đi qua huyện Nghĩa Hành, đã kiểm kê 143,29ha/147,19ha, đạt 97%; lập phương án bồi thường, hỗ trợ (đợt 1) phần đất nông nghiệp, mồ mả với tổng diện tích là 54,757ha/147,5ha, đạt 37,1%; tổng giá trị bồi thường, hỗ trợ là 52,127 tỷ đồng.

Đoạn huyện Mộ Đức, đã kiểm kê 90,35ha/91,75ha, đạt 99%; lập phương án bồi thường, hỗ trợ (đợt 1) phần đất nông nghiệp, với tổng diện tích là 60,74ha/93,5ha, đạt 65%; tổng giá trị bồi thường, hỗ trợ là 52,127 tỷ đồng.

Thị xã Đức Phổ đã kiểm kê 220,5ha/220,67ha, đạt 99,96%; lập phương án bồi thường dự kiến (đợt 1) với phần đất nông nghiệp, mồ mả đoạn qua xã Phổ Nhơn, với tổng diện tích là 18,16ha/32,15ha, đạt 56%; tổng giá trị bồi thường, hỗ trợ là 25,88 tỷ đồng.

Đối với thực hiện các khu tái định cư, huyện Tư Nghĩa đã hoàn thành kiểm đếm đất đai và tài sản trên đất 29,12ha/29,12ha (đạt 100%); huyện Nghĩa Hành đã kiểm đếm đất đai và tài sản trên đất 38,86 ha/41,33 ha (đạt 94%).

Huyện Mộ Đức hoàn thành kiểm đếm đất đai và tài sản trên đất 12,67 ha/13,59 ha (đạt 93%); thị xã Đức Phổ tổ chức kiểm kê (277hộ/349 hộ), đạt 79,34%.

Tin liên quan