Tăng cường quản lý, bảo trì các tuyến quốc lộ và cao tốc

BẢO NAM
Chia sẻ

Giaothonghanoi - Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa có văn bản yêu cầu các Cục Quản lý đường bộ, Ban Quản lý dự án, các sở GTVT, nhà đầu tư dự án BOT, Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) tăng cường chất lượng quản lý, bảo trì các tuyến đường bộ và chất lượng công trình.

Tăng cường quản lý, bảo trì các tuyến quốc lộ và cao tốc. 

Cụ thể, cần kịp thời phát hiện và có biện pháp xử lý đối với các hư hỏng ảnh hưởng tới ATGT trên các tuyến quốc lộ và cao tốc, đặc biệt đối với QL1, đường Hồ Chí Minh, các tuyến có lưu lượng vận tải lớn, các tuyến có tình hình trật tự ATGT phức tạp, các tuyến đã quá thời hạn khai thác chưa được sửa chữa.

Khi phát hiện hư hỏng, sự cố ảnh hưởng tới ATGT phải kịp thời sửa chữa, khắc phục. Trường hợp khó khăn, phức tạp chưa kịp sửa chữa có biện pháp hướng dẫn, điều khiển giao thông, đặt biển hiệu, cọc tiêu, rào chắn và các biện pháp khác để ngăn ngừa tai nạn giao thông.

Tổng cục Đường bộ yêu cầu các đơn vị kiểm tra, giám sát, nghiệm thu kết quả nhà thầu thực hiện quản lý, bảo dưỡng thường xuyên quốc lộ, cao tốc, cầu, hầm, bến phà theo quy định tại Thông tư số 48/2019 của Bộ GTVT. Việc thực hiện giám sát, kiểm tra, nghiệm thu, tính điểm để tính giá trị giảm trừ kinh phí bảo dưỡng thường xuyên.

Đối với công tác sửa chữa, Tổng cục Đường bộ yêu cầu phải thực hiện đúng và đầy đủ Luật Xây dựng 2014; Nghị định số 06/2021 về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình và các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ban hành.

Các chủ đầu tư phải tăng cường quản lý chất lượng; kiểm tra, đôn đốc tư vấn giám sát thực hiện nghiêm nhiệm vụ. Chủ đầu tư phải đích thân kiểm tra tình hình thực hiện công tác quản lý chất lượng, chất lượng công tác thi công sửa chữa, mua sắm, sử dụng vật tư, thiết bị thay thế tại các dự án.

Đối với các dự án đầu tư dựng công trình trên quốc lộ và các đường khác sử dụng ngân sách trung ương đang trong thời hạn bảo hành, các Cục Quản lý đường bộ, Sở GTVT phải kiểm tra, kịp thời phát hiện và yêu cầu các Ban QLDA, chủ đầu tư dự án, nhà thầu thi công sửa chữa ngay các hư hỏng trong quá trình bảo hành.

Đối với các tuyến cao tốc do VEC quản lý, Tổng cục Đường bộ yêu cầu các Cục Quản lý đường bộ kiểm tra định kỳ, đột xuất, kịp thời phát hiện và yêu cầu VEC khắc phục các hư hỏng của công trình.

Trường hợp VEC không khắc phục hoặc khắc phục không đảm bảo yêu cầu gây mất ATGT, kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền để có biện pháp xử lý.

Tin liên quan