Triển khai thu phí không dừng tại 44 trạm BOT

 
Chia sẻ

Bộ Giao thông Vận tải đang tiếp tục đàm phán với các nhà đầu tư nhằm hoàn thành lắp đặt 44 trạm thu phí không dừng trong năm nay. Việc triển khai áp dụng hệ thống thu phí tự động không dừng tại các trạm thu phí đường bộ là chủ trương phải thực hiện theo chỉ đạo của Quốc hội và Thủ tướng Chính phủ nhằm đáp ứng yêu cầu của xã hội, hướng tới sự hài hòng và thuận lợi cho người tham gia giao thông, đảm bảo sự minh bạch.

 

Theo Bộ GTVT, các nhà đầu tư BOT quản lý 40/44 trạm thu phí đã cơ bản thống nhất ký phụ lục hợp đồng với Bộ.

Bộ Giao thông Vận tải đang tiếp tục đàm phán với 4 nhà đầu tư còn lại nhằm đảm bảo tiến độ ký phụ lục hợp đồng trước ngày 10/7 tới nhằm hoàn thành lắp đặt 44 trạm thu phí trong năm nay theo chỉ đạo của Quốc hội và Chính phủ.

Bộ Giao thông Vận tải sẽ đôn đốc, chỉ đạo các nhà đầu tư BOT bàn giao trạm đang thu phí cho nhà cung cấp dịch vụ để thực hiện thu phí không dừng ETC; đồng thời dừng thu phí khi nhà đầu tư BOT không ký phụ lục hợp đồng BOT với nhà cung cấp dịch vụ trước ngày 31/8/2019.

Theo Truyền hình Thông tấn

Tin liên quan