Triển khai thực hiện dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội

BẢO NAM
Chia sẻ

Giaothonghanoi - UBND thành phố Hà Nội vừa giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và UBND các quận, huyện liên quan lập kế hoạch công tác triển khai thực hiện Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội.

 Hà Nội triển khai thực hiện Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô.

Theo đó, trong kế hoạch tổng thể, phải xác định rõ chủ thể, vai trò (chủ trì, phối hợp) thực hiện đối với các nhiệm vụ chính, tiến độ thời gian hoàn thành, bảo đảm tuân thủ nghị quyết của Quốc hội về chủ trương đầu tư dự án và giao nhiệm vụ cho các sở, ngành, đơn vị của thành phố triển khai đồng thời, song song các công việc của dự án đầu tư; hoàn chỉnh văn bản giao nhiệm vụ chủ đầu tư các dự án thành phần của thành phố Hà Nội để trình UBND thành phố.

Tham mưu, đề xuất, báo cáo UBND thành phố có văn bản kiến nghị các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông Vận tải, Tài chính về việc giải quyết các khó khăn, vướng mắc về cơ chế, quy định pháp luật khi triển khai thực hiện dự án đầu tư; thực hiện Dự thành phần 3 (BOT trong lĩnh vực giao thông vận tải) về lựa chọn nhà đầu tư và các vấn đề khác có liên quan.

Tham mưu, đề xuất, báo cáo UBND thành phố, Thường trực Thành ủy Hà Nội về việc phối hợp với các tỉnh Hưng Yên, Bắc Ninh tổ chức triển khai thực hiện dự án đầu tư bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất giữa các địa phương.

Tin liên quan