Từ 1/7: Dự kiến biển số sẽ được cấp và quản lý theo mã định danh của chủ xe

PHẠM CÔNG
Chia sẻ

Giaothonghanoi - Dự kiến từ ngày 1/7, biển số sẽ được cấp và quản lý theo mã định danh của chủ xe. Thủ tục đăng ký xe buộc phải thực hiện trên cổng dịch vụ công.

Thông tin được nêu trong dự thảo thông tư quy định về cấp, thu hồi đăng ký, biển số xe cơ giới do Bộ Công an ban hành, đang lấy ý kiến trong hai tháng, từ 14/3. Thông tư dự kiến có hiệu lực từ 1/7, thay thế Thông tư 58/2020/TT-BCA đã đề xuất mọi thủ tục đăng ký xe phải thực hiện online.

Bộ Công an quy định chi tiết hơn về thủ tục đăng ký, thu hồi, cách quản lý biển số xe, giấy chứng nhận đăng ký xe. Trong đó có một số điểm mới như: chủ xe là tổ chức, cá nhân có trụ sở, nơi thường trú, tạm trú tại địa phương nào thì làm biển số tại cơ quan đăng ký thuộc địa phương đó.

Biển số sẽ được cấp và quản lý theo mã định danh của chủ xe, còn gọi là biển số định danh. Biển số xe định danh là thuật ngữ mới được đề cập đến trong Dự thảo Thông tư Quy định về cấp, thu hồi đăng ký, biển số xe cơ giới, Bộ Công an.

Tu 1/7: Du kien bien so se duoc cap va quan ly theo ma dinh danh cua chu xe - Hinh anh 1
  Thông tư dự kiến có hiệu lực từ 1/7, thay thế Thông tư 58/2020/TT-BCA đã đề xuất mọi thủ tục đăng ký xe phải thực hiện online.

Theo khoản 1 Điều 3 dự thảo, có thể hiểu, biển số xe định danh là biển số xe của chủ xe và được cấp cũng như quản lý theo mã định danh của chủ xe. Trong đó: Chủ xe là người Việt Nam: Biển số xe được quản lý theo mã định danh cá nhân của chủ xe; Chủ xe là người nước ngoài: Biển số xe được quản lý theo mã định danh của người nước ngoài; Chủ xe là tổ chức: Biển số xe được quản lý theo mã định danh của tổ chức hoặc được quản lý theo mã số thuế.

Ngoài ra, biển số xe định danh sẽ bị thu hồi và cấp lại cho chủ xe đăng ký xe khác thuộc sở hữu của mình trong thời hạn 5 năm kể từ ngày cấp giấy chứng nhận thu hồi đăng ký, biển số khi xe hết niên hạn sử dụng, hư hỏng hoặc chuyển quyền sở hữu xe.

Quá thời hạn 5 năm, nếu chủ xe không đăng ký thì sẽ thu hồi số biển số định danh này và đưa vào kho số để thực hiện đăng ký xe theo quy định. Đặc biệt, biển số xe đó sẽ được giữ lại trong trường hợp chủ xe chuyển trụ sở, nơi cư trú đi tỉnh khác. Cũng theo Dự thảo, thời hạn cấp lại biển số định danh không quá 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Về thủ tục đăng ký xe, sau khi chủ xe nộp hồ sơ và được cán bộ đăng ký xe kiểm tra hồ sơ xe, thực tế xe, nếu xe đảm bảo đủ điều kiện được cấp biển số thì sẽ cấp biển số mới (với chủ xe chưa được cấp biển số định danh/đã có biển số định danh nhưng đang đăng ký cho xe khác thuộc sở hữu của mình) hoặc cấp lại theo biển số định danh cũ: Biển số định danh cũ đã được thu hồi.

Ngoài biển số định danh, dự thảo cũng đề xuất mọi thủ tục đăng ký xe phải thực hiện kê khai online trên cổng dịch vụ công quốc gia, cổng dịch vụ công Bộ Công an. Sau khi kê khai thành công, cổng dịch vụ công gửi tin nhắn thông báo mã hồ sơ để chủ xe làm thủ tục đăng ký xe tại cơ quan đăng ký xe có thẩm quyền.

Chỉ những trường hợp không thực hiện được do không có dữ liệu hoặc lỗi kỹ thuật thì có thể làm trực tiếp tại cơ quan đăng ký xe.

Như vậy, sắp tới dự kiến chỉ có 2 trường hợp chủ xe được trực tiếp thực hiện thủ tục đăng ký xe tại cơ quan đăng ký xe là do không có dữ liệu trên cổng dịch vụ công hoặc do lỗi kỹ thuật.

Tin liên quan