Tuyến metro số 2 nhận được kết quả thẩm định nguồn vốn sớm hơn tuyến số 1

 
Chia sẻ

So với tuyến metro số 1, tuyến số 2 đã nhận được kết quả thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn cho dự án của Bộ Kế hoạch-đầu tư.

Nhà ga Phước Long, tuyến metro số 1 thi công hơn 64% vẫn còn chờ ý kiến thẩm định của Bộ Kế hoạch - đầu tư. Ảnh: Đỗ Loan

Chiều 24/10, Ban Quản lý đường sắt đô thị TP.HCM cho biết, đã nhận được kết quả thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn cho dự án metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương) của Bộ Kế hoạch - đầu tư.

Theo quy trình thẩm định, việc điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án metro số 2 từ khoảng 26.000 tỷ đồng lên khoảng 47.890 tỷ đồng, UBND TP được giao là cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Tuy nhiên, về thủ tục quá trình triển khai phải được các bộ ngành cho ý kiến.

Bộ Kế hoạch - đầu tư vừa có ý kiến về việc điều chỉnh, tháo nút thắt quan trọng cho dự án metro số 2. Trước đó, Bộ Xây dựng đã cho ý kiến điều chỉnh thiết kế cơ sở, Bộ Tài chính đã cho ý kiến về nguồn vốn và khả năng cân đối vốn…

Tại báo cáo kết quả thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án điều chỉnh metro 2, Bộ Kế hoạch - đầu tư kết luận dự án có cơ sở thu xếp đủ nguồn vốn nước ngoài để thực hiện theo tổng mức đầu tư điều chỉnh thể hiện qua các cam kết của nhà tài trợ.

Tuy nhiên, Bộ Kế hoạch - đầu tư cũng lưu ý UBND TP cần đảm bảo bố trí đủ vốn đối ứng từ nguồn ngân sách địa phương và các nguồn hợp pháp khác nhằm thực hiện dự án theo tiến độ dự án điều chỉnh.

Riêng ý kiến việc điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên), Ban cho biết vẫn chưa nhận được ý kiến của Bộ Kế hoạch - đầu tư.


Theo báo Giao Thông

Tin liên quan