Uu tiên đầu tư tuyến kênh Mương Khai - Đốc Phủ Hiền khi cân đối được vốn

NGUYỄN MINH
Chia sẻ

Giaothonghanoi - Bộ GTVT ghi nhận kiến nghị của cử tri và sẽ quan tâm ưu tiên đầu tư nâng cấp tuyến kênh Mương Khai - Đốc Phủ Hiền khi cân đối được nguồn vốn nhằm nâng cao năng lực vận tải, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương và khu vực.

 Uu tiên đầu tư tuyến kênh Mương Khai - Đốc Phủ Hiền khi cân đối được nguồn vốn.

Bộ GTVT vừa có văn bản trả lời cử tri tỉnh Đồng Tháp về kiến nghị đầu tư Dự án nâng cấp kênh Mương Khai - Đốc Phủ Hiền giai đoạn 2023-2025.

Bộ GTVT khẳng định đồng thuận với ý kiến của cử tri tỉnh Đồng Tháp về vai trò quan trọng của tuyến kênh Mương Khai - Đốc Phủ Hiền rút ngắn cự ly vận chuyển từ sông Tiền qua sông Hậu và từ sông Tiền đến cảng Cần Thơ, góp phần làm giảm chi phí vận chuyển, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bằng sông Cửu Long.

Theo Bộ GTVT, thời điểm trước tháng 11/2021, kênh Mương Khai - Đốc Phủ Hiền thuộc thẩm quyền quản lý và đầu tư của UBND tỉnh Đồng Tháp. Vì vậy, để có cơ sở sử dụng nguồn vốn ngân sách trung ương đầu tư nâng cấp theo quy định của Luật Ngân sách, Bộ GTVT đã trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nâng cấp kênh Mương Khai - Đốc Phủ Hiền thành tuyến đường thủy nội địa trung ương trong Quy hoạch kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Tuy nhiên, Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của Bộ GTVT đã được Quốc hội thông qua tháng 7/2021, trước khi kênh Mương Khai - Đốc Phủ Hiền được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nâng cấp thành tuyến đường thủy nội địa trung ương. Do vậy chưa bố trí nguồn vốn đầu tư dự án nâng cấp tuyến đường thủy nội địa này trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của Bộ GTVT.

Bộ GTVT ghi nhận kiến nghị của cử tri và sẽ quan tâm ưu tiên đầu tư nâng cấp tuyến kênh Mương Khai - Đốc Phủ Hiền khi cân đối được nguồn vốn nhằm nâng cao năng lực vận tải, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương và khu vực.

Tin liên quan