Đăng ký phương tiện giao thông đường sắt trong trường hợp đặc biệt thế nào?

NGUYỄN MINH
Chia sẻ

Giaothonghanoi - Bộ Giao thông vận tải đang dự thảo Thông tư quy định về đăng ký phương tiện giao thông đường sắt, di chuyển phương tiện giao thông đường sắt trong trường hợp đặc biệt.

Dang ky phuong tien giao thong duong sat trong truong hop dac biet the nao? - Hinh anh 1
Bộ Giao thông vận tải đề xuất dự thảo Thông tư quy định về đăng ký phương tiện giao thông đường sắt, di chuyển phương tiện giao thông đường sắt trong trường hợp đặc biệt. 

Bộ Giao thông vận tải cho biết, Thông tư số 21/2018/TT-BGTVT ngày 27/4/2018 quy định về đăng ký phương tiện giao thông đường sắt, di chuyển của phương tiện giao thông đường sắt trong trường hợp đặc biệt qua nhiều năm thực hiện đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 24/2020/TT-BGTVT ngày 13/10/2020 và Thông tư số 13/2021/TT-BGTVT ngày 26/7/2021.

Trong thời gian qua, các Thông tư nêu trên cơ bản đã đáp ứng được yêu cầu công tác quản lý của Bộ Giao thông vận tải, Cục Đường sắt Việt Nam và nhu cầu của các tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu của phương tiện giao thông đường sắt. Tuy nhiên, yêu cầu công tác quản lý hiện nay cũng như thời gian tới đã có một số thay đổi, cần sửa đổi, bổ sung các quy định mới:

Thời điểm ban hành Thông tư số 21/2018/TT-BGTVT chưa có đường sắt đô thị, nên quy định về đăng ký phương tiện là quy định chung. Tuy nhiên, sau khi tuyến đường sắt đô thị đầu tiên (tuyến Cát Linh – Hà Đông) đi vào hoạt động (tháng 10/2021), thực tế cho thấy quy định hiện hành có những nội dung chưa phù hợp với phương tiện đường sắt đô thị.

Ngày 30/8/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1015/QĐ-TTg phê duyệt phương án phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của các bộ, cơ quan ngang bộ, trong đó phân cấp các thủ tục hành chính Cấp Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện giao thông đường sắt (mã TTHC: 1.010000); cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện giao thông đường sắt (mã TTHC: 1.004844); thu hồi, xóa Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện giao thông đường sắt (mã TTHC: 1.005075) từ Cục Đường sắt Việt Nam về UBND cấp tỉnh thực hiện đối với phương tiện giao thông đường sắt đô thị, đường sắt chuyên dùng trên địa bàn quản lý.


Do đó, để phù hợp với công tác quản lý trong thời gian tới, Bộ Giao thông vận tải đề xuất dự thảo Thông tư quy định về đăng ký phương tiện giao thông đường sắt, di chuyển phương tiện giao thông đường sắt trong trường hợp đặc biệt.

Theo dự thảo, Cục Đường sắt Việt Nam tổ chức cấp, cấp lại, thu hồi, xóa Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện theo quy định.

Trên cơ sở đề xuất của UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (UBND); Bộ Giao thông vận tải xem xét, phân cấp việc cấp, cấp lại, thu hồi, xóa Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện đường sắt chuyên dùng, đường sắt đô thị được đề xuất phân cấp theo quy định hiện hành. Việc cơ quan nhà nước có thẩm quyền thuộc địa phương được UBND giao nhiệm vụ trong trường hợp được phân cấp (cơ quan đăng ký phương tiện đường sắt địa phương) thực hiện việc cấp, cấp lại, thu hồi xóa Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện trên đường sắt chuyên dùng, đường sắt đô thị theo quy định.

Theo dự thảo, chủ sở hữu nộp 1 bộ hồ sơ theo quy định đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo một trong các hình thức: 1- Nộp trực tiếp tại bộ phận một cửa của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; 2- Nộp qua cổng dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc cổng dịch vụ công quốc gia; 3- Nộp qua hệ thống bưu chính hoặc các hình thức phù hợp khác.

Cơ quan nhà nước có thẩm quyền tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ.

Trường hợp tiếp nhận hồ sơ trực tiếp tại bộ phận một cửa hoặc qua cổng dịch vụ công trực tuyến: Ngay sau khi tiếp nhận hồ sơ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền tổ chức kiểm tra hồ sơ theo quy định. Trường hợp hồ sơ không đúng quy định, trong vòng 1 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, có trách nhiệm thông báo, hướng dẫn chủ sở hữu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

Trường hợp tiếp nhận hồ sơ qua hệ thống bưu chính hoặc các qua hình thức phù hợp khác: Ngay sau khi tiếp nhận hồ sơ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền tổ chức kiểm tra hồ sơ theo quy định. Trường hợp hồ sơ không đúng quy định, trong vòng 2 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận được hồ sơ, có trách nhiệm thông báo, hướng dẫn chủ sở hữu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

Trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ đầy đủ, đúng quy định, cơ quan nhà nước có thẩm quyền có trách nhiệm cấp Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện. Chủ sở hữu có trách nhiệm hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định.

Tin liên quan