Giảm lệ phí cấp hộ chiếu, cấp giấy phép lái xe khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến

MINH THƯ
Chia sẻ

Giaothonghanoi - Nhằm khuyến khích người dân, doanh nghiệp thực hiện dịch vụ công trực tuyến, Bộ Tài chính đề xuất giảm 10% lệ phí cấp hộ chiếu, giảm mức thu lệ phí cấp mới, cấp lại, cấp đổi giấy phép lái xe từ 135.000 đồng/lần cấp xuống 115.000 đồng/lần cấp khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến.

Giam le phi cap ho chieu, cap giay phep lai xe khi su dung dich vu cong truc tuyen - Hinh anh 1
Bộ Tài chính đề xuất giảm 10% lệ phí cấp hộ chiếu, giảm mức thu lệ phí cấp mới, cấp lại, cấp đổi giấy phép lái xe từ 135.000 đồng/lần cấp xuống 115.000 đồng/lần cấp khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến.  

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý với dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của một số Thông tư quy định thu phí, lệ phí của Bộ trưởng Bộ Tài chính nhằm khuyến khích sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

Bộ Tài chính cho biết, Thủ tướng Chính phủ có công văn số 452/TTg-KSTT về tháo gỡ các "điểm nghẽn" triển khai Đề án 06. Theo đó, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến chỉ đạo: "Trên cơ sở đề xuất của các Bộ, cơ quan, Bộ Tài chính chủ động phối hợp với các Bộ, cơ quan ban hành Thông tư quy định về giảm phí, lệ phí khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến và trình Chính phủ ban hành quy định mức thu phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của Chính phủ theo cơ chế ưu đãi nhằm khuyến khích người dân, doanh nghiệp thực hiện dịch vụ công trực tuyến".

Theo số liệu tại Cổng dịch vụ công Quốc gia, trong năm 2022, tỷ lệ hồ sơ dịch vụ công nộp trực tuyến đạt 35,62% (9,6 triệu hồ sơ được nộp trực tuyến/27 triệu tổng số hồ sơ dịch vụ công). Như vậy, thực tế số lượng hồ sơ giải quyết theo hình thức dịch vụ công trực tuyến chưa nhiều.

Trên cơ sở đề xuất của 06 cơ quan, Bộ Tài chính đã dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số Thông tư thu phí, lệ phí hiện hành để khuyến khích người dân, doanh nghiệp thực hiện dịch vụ công trực tuyến.

Cụ thể, dự thảo bổ sung quy định: Trường hợp tổ chức, cá nhân nộp đơn, hồ sơ yêu cầu thực hiện công việc, dịch vụ bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp (gồm nộp đơn đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp; cấp Văn bằng bảo hộ, cấp chứng nhận đăng ký Hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp; duy trì, gia hạn, chấm dứt, hủy bỏ hiệu lực Văn bằng bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp; cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp, công bố, đăng bạ đại diện sở hữu công nghiệp) qua cổng dịch vụ công trực tuyến:

Kể từ ngày 1/1/2024 đến hết ngày 31/12/2025, áp dụng mức thu lệ phí bằng 50% mức thu lệ phí tương ứng quy định tại Mục A Biểu mức thu phí, lệ phí sở hữu công nghiệp ban hành kèm theo Thông tư số 263/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí sở hữu công nghiệp.

Trường hợp công dân Việt Nam khi nộp hồ sơ cấp hộ chiếu qua cổng dịch vụ công trực tuyến: Kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2024 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2025, áp dụng mức thu lệ phí bằng 90% mức thu lệ phí quy định tại điểm 1 Mục I Biểu mức thu phí, lệ phí ban hành kèm theo Thông tư số 25/2021/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, cư trú tại Việt Nam.

Trường hợp tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đề nghị cấp mới, cấp lại, cấp đổi giấy phép lái xe (quốc gia và quốc tế) qua cổng dịch vụ công trực tuyến: Kể từ ngày Thông tư số 37/2023/TT-BTC có hiệu lực thi hành đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2025, áp dụng mức thu lệ phí là 115.000 đồng/lần cấp thay cho mức 135.000 đồng/lần cấp...

Tin liên quan