Cách xác định số ID của thí sinh dự thi

 
Chia sẻ

Cách xác định số ID của thí sinh dự thi


-          Đăng nhập vào khoản đã đăng ký
-          Bấm vào tên tài khoản trên góc phải
-          Màn hình sẽ xuất hiện thông tin tài khoản, trong đó có Mã số chính là số (ID)

Tin liên quan