Hà Nội công nhận điểm du lịch thôn Lòng Hồ - xã Kim Sơn, thị xã Sơn Tây

THANH BÌNH
Chia sẻ

Giaothonghanoi - UBND Thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số 2823/QĐ-UBND về việc công nhận điểm du lịch thôn Lòng Hồ - xã Kim Sơn, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội.

Ha Noi cong nhan diem du lich thon Long Ho - xa Kim Son, thi xa Son Tay - Hinh anh 1
Hà Nội công nhận điểm du lịch thôn Lòng Hồ - xã Kim Sơn, thị xã Sơn Tây. 

Theo quyết định, công nhận điểm du lịch thôn Lòng Hồ, xã Kim Sơn, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội do UBND xã Kim Sơn tổ chức quản lý.

 
Ủy ban Nhân dân xã Kim Sơn có trách nhiệm thực hiện tổ chức quản lý, khai thác, phát triển điểm du lịch theo đúng quy định của Luật Du lịch và các văn bản pháp luật liên quan.

Các Sở, ngành: Du lịch, Văn hóa và Thể thao, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Giao thông Vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Công an thành phố Hà Nội, UBND thị xã Sơn Tây, Chủ tịch UBND xã Kim Sơn, có trách nhiệm hướng dẫn tổ chức quản lý, khai thác và đầu tư xây dựng điểm du lịch thôn Lòng Hồ theo đúng quy định pháp luật và Thành phố, đảm bảo phát triển bền vững, hiệu quả.

Tin liên quan