Hướng dẫn các địa phương ứng cử tham gia mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO

Q.ANH
Chia sẻ

Giaothonghanoi - Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ động hướng dẫn các địa phương xây dựng Hồ sơ ứng cử tham gia mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO.

Huong dan cac dia phuong ung cu tham gia mang luoi cac thanh pho sang tao cua UNESCO - Hinh anh 1
Hà Nội được UNESCO công nhận là một thành phố sáng tạo. 

Cụ thể, tại Công văn số 1170/VPCP-KGVX ngày 24/2/2023, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ động hướng dẫn các địa phương xây dựng Hồ sơ ứng cử tham gia mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO theo thẩm quyền, bảo đảm phù hợp với quy định của pháp luật và hướng dẫn của UNESCO.

Năm 2004, Mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO ra đời, cho đến nay, mạng lưới này đã phát triển đáng kể. Năm 2017 có 180 thành phố trong Mạng lưới thì năm 2019 đã tăng lên 264 thành phố. Năm 2021, danh sách đã tăng lên 295 thành phố sáng tạo từ 90 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới được công nhận nhằm thúc đẩy hợp tác quốc tế giữa các thành phố với việc lấy nguồn lực văn hóa và sáng tạo văn hóa làm nền tảng cho quá trình phát triển đô thị bền vững.

Mạng lưới tập trung vào 7 lĩnh vực sáng tạo, gồm: Thiết kế; văn học; âm nhạc; thủ công mỹ nghệ và nghệ thuật dân gian; ẩm thực, điện ảnh và nghệ thuật truyền thông.

Khi tham gia Mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO, các thành phố cam kết chia sẻ, tạo những điều kiện tốt nhất để thực hành, đổi mới sáng tạo và xây dựng ý thức gắn liền với trách nhiệm, tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ, phát triển hợp tác giữa khu vực công - tư và các tổ chức xã hội nghề nghiệp, nhằm tăng cường sáng tạo, sản xuất, phân phối và truyền bá về các hoạt động, hàng hóa và dịch vụ văn hóa; phát triển các không gian sáng tạo và đổi mới, mở rộng cơ hội cho những người sáng tạo và chuyên gia trong lĩnh vực văn hóa; nâng cao việc tiếp cận và tham gia vào đời sống văn hóa, đặc biệt đối với các nhóm và cá nhân yếu thế và dễ bị tổn thương; lồng ghép văn hóa và sáng tạo vào các kế hoạch phát triển bền vững.

Tin liên quan