Tăng cường giám sát tại các trạm thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ

BẢO NAM
Chia sẻ

Giaothonghanoi - Bộ GTVT vừa có văn bản gửi Cục Đường bộ Việt Nam; các nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án các dự án xây dựng đường bộ để kinh doanh; các nhà cung cấp dịch vụ thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ yêu cầu tăng cường công tác quản lý vận hành, thu tiền dịch vụ sử dụng đường bộ và công tác kiểm tra giám sát thu phí.

Tăng cường giám sát tại các trạm thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ. 

Bộ GTVT đánh giá, việc quản lý vận hành, thu phí đã được các doanh nghiệp thực hiện cơ bản ổn định, việc triển khai đồng bộ thu phí không dừng đã được sự đồng thuận cao, giảm thiểu ùn tắc giao thông, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân.

Tuy nhiên, Bộ GTVT cho biết, vẫn còn xảy ra một số tồn tại như chưa tuân thủ đầy đủ chế độ báo cáo về lưu lượng và doanh thu theo nội dung quy định trong hợp đồng dự án và quy định của Bộ GTVT; miễn, giảm phí chưa đúng đối tượng.

Để chấn chỉnh các tồn tại này, Bộ GTVT yêu cầu các doanh nghiệp chấp hành nghiêm túc các quy định của Nhà nước và của hợp đồng dự án đối với việc quản lý thu, quản lý chi trong giai đoạn kinh doanh, khai thác và chuyển giao công trình dự án; xây dựng các giải pháp tăng cường quản lý nội bộ, kiểm tra, xử lý vi phạm, xử lý sự cố, không xảy ra tiêu cực trong quá trình thu phí.

Các doanh nghiệp phải tăng cường tự kiểm tra, giám sát nội bộ để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định trong thu tiền phí; thực hiện, tuân thủ nghiêm túc trách nhiệm, nghĩa vụ của doanh nghiệp được quy định tại hợp đồng dự án, Thông tư số 15/2020 của Bộ GTVT và các quy định pháp luật liên quan.

Bộ GTVT cũng yêu cầu Cục Đường bộ Việt Nam thực hiện nghiêm, đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong giai đoạn kinh doanh, khai thác và chuyển giao công trình dự án cũng như chức năng quản lý nhà nước về hoạt động trạm thu phí trên hệ thống quốc lộ, đường cao tốc; chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện, thanh tra, kiểm tra việc hoạt động của trạm thu phí theo quy định của pháp luật, quy định tại hợp đồng dự án.

Cơ quan quản lý Nhà nước chuyên ngành đường bộ cũng sẽ phải quyết định theo thẩm quyền đối với việc tạm dừng thu, dừng thu khi phát hiện doanh nghiệp vi phạm quy định của hợp đồng dự án và quy định của pháp luật Nhà nước.

Tin liên quan