Đường sắt điều chỉnh giờ tàu khách tuyến Bắc - Nam sau hè

QUÝ NGUYỄN
Chia sẻ

Giaothonghanoi - Ngành đường sắt vừa đưa ra thông báo về việc điều chỉnh giờ tàu khách tuyến Bắc - Nam sau cao điểm hè 2023.

Duong sat dieu chinh gio tau khach tuyen Bac - Nam sau he - Hinh anh 1
 Ngành đường sắt điều chỉnh giờ chạy tàu khách sau hè.

Cụ thể, ở khu vực bắc miền Trung, theo Công ty CP Vận tải đường sắt Hà Nội điều chỉnh giờ đôi tàu NA1/NA2 Hà Nội - Vinh, SE19/SE20 Hà Nội - Đà Nẵng. 

Theo đó, xuất phát ga Hà Nội, tàu NA1 chạy lúc 21h50, đến ga Vinh lúc 5h25; tàu SE19 chạy lúc 19h50, đến ga Đà Nẵng lúc 12h38. Chiều ngược lại, tàu NA2 xuất phát ga Vinh lúc 22h10, đến lúc 5h15; tàu SE20 xuất phát ga Đà Nẵng lúc 18h10, đến lúc 11h30.

Còn ở khu vực phía Nam, Công ty CP Vận tải đường sắt Sài Gòn cho biết, từ ngày 6/9 đã chực hiện chạy thường xuyên 4 đôi tàu khách Thống nhất SE1/SE2, SE3/SE4, SE5/SE6, SE7/SE8.

Ở chiều xuất phát ga Hà Nội, tàu SE1 chạy lúc 21h10, đến ga Sài Gòn lúc 8h25; tàu SE3 chạy lúc 19h20, đến lúc 6h30; tàu SE5 chạy lúc 15h30, đến lúc 5h40; tàu SE7 chạy lúc 6h10, đến lúc 18h36.

Còn ở chiều ngược lại, xuất phát ga Sài Gòn, tàu SE2 chạy lúc 20h50, đến ga Hà Nội lúc 8h30; tàu SE4 chạy lúc 19h00, đến lúc 5h55; tàu SE6 chạy lúc 15h25, đến lúc 4h40; tàu SE8 chạy lúc 6h00, đến lúc 19h12.

Với các đôi tàu khu đoạn, đôi tàu SE21/SE22 Đà Nẵng - Sài Gòn, tàu SE21 xuất phát ga Đà Nẵng lúc, đến ga Sài Gòn lúc; tàu SE22 xuất phát ga Sài Gòn lúc 10h35, đến ga Đà Nẵng lúc 6h00.

Đôi tàu SNT1/SNT2 Nha Trang - Sài Gòn, tàu SNT1 xuất phát ga Nha Trang lúc 19h50, đến ga Sài Gòn lúc 4h30; tàu SNT2 xuất phát ga Sài Gòn lúc 20h00, đến ga Nha Trang lúc 5h40.

Đôi tàu SPT1/SPT2 Phan Thiết - Sài Gòn, tàu SPT1 xuất phát ga Phan Thiết lúc 13h10, đến ga Sài Gòn lúc 17h35; tàu SPT2 xuất phát ga Sài Gòn lúc 6h45, đến ga Phan Thiết lúc 10h40

Tin liên quan