Xây dựng luồng cho tàu biển vào sông Hậu

QUÝ NGUYỄN
Chia sẻ

Giaothonghanoi - Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu các cơ quan, đơn vị báo cáo kết quả thực hiện các kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước và tổ chức kiểm điểm, chấn chỉnh đối với tồn tại trong công tác quản lý đầu tư xây dựng dự án về Bộ trước ngày 15/6/2023.

Xay dung luong cho tau bien vao song Hau - Hinh anh 1
Dự án xây dựng luồng cho tàu biển vào sông Hậu đang được triển khai. 

Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) vừa có Công văn số 14111/BGTVT - TC gửi Ban Quản lý dự án Hàng hải, Cục Quản lý đầu tư xây dựng và các vụ: Kế hoạch - Đầu tư, Tài chính về việc triển khai kết luận của Kiểm toán Nhà nước tại Báo cáo kiểm toán hoạt động xây dựng và việc quản lý, sử dụng vốn đầu tư Dự án Đầu tư xây dựng luồng cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu giai đoạn II.

Trong văn công văn trên, Bộ GTVT yêu cầu Ban Quản lý dự án Hàng hải khẩn trương thực hiện nghiêm các kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước và tổ chức kiểm điểm, chấn chỉnh đối với tồn tại trong công tác quản lý đầu tư xây dựng dự án.

Đối với Vụ Kế hoạch - Đầu tư và Cục Quản lý đầu tư xây dựng, Bộ GTVT yêu cầu trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao phải nhanh chóng xem xét, điều chỉnh tổng mức đầu tư của dự án; cân đối, bố trí vốn đầu tư đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả và phù hợp với nhu cầu của công trình.

Bộ GTVT nhấn mạnh, các cơ quan, đơn vị báo cáo kết quả thực hiện về Bộ GTVT trước ngày 15/6/2023. Trong đó, Báo cáo kết quả thực hiện cần nêu rõ những kiến nghị đã thực hiện, kiến nghị đang thực hiện, kiến nghị chưa thực hiện. Với những kiến nghị đã thực hiện cần kèm theo bằng chứng và các chứng từ, tài liệu để chứng minh; với kiến nghị đang thực hiện và chưa thực hiện phải giải thích rõ lý do.

Dự án Đầu tư xây dựng công trình Luồng cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu được phê duyệt năm 2007 và phê duyệt điều chỉnh năm 2013 với mục tiêu xây dựng luồng tàu biển cho tàu mớn nước đến 8m, trọng tải 10.000 tấn đầy tải, tàu trọng tải 20.000 tấn giảm tải, các tàu có thông số kỹ thuật phù hợp chuẩn tắc luồng để hành hải ra vào các cảng trên sông Hậu. 

Tổng mức đầu tư của dự án là 7.894 tỷ đồng, bao gồm giá trị giai đoạn I đã được Bộ GTVT phê duyệt quyết toán 5.298 tỷ đồng và giá trị giai đoạn 2 là 2.596 tỷ đồng (theo quyết định phê duyệt điều chỉnh vào ngày 16/7/2021)

Nguồn vốn dự án giai đoạn II nằm trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, trong đó dự kiến bố trí vốn trong năm 2021 là 200 tỷ đồng; năm 2022 là 1.250 tỷ đồng; năm 2023 là 1.000 tỷ đồng; năm 2024 là 146,17 tỷ đồng. Tiến độ dự án giai đoạn II là từ 2021 - 2023, trong đó gói thầu xây lắp đầu tiên được khởi công vào cuối tháng 12/2021.

Đến ngày 30/9/2022, tại có 2/3 gói thầu thuộc Dự án Đầu tư xây dựng luồng cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu giai đoạn II đã có khối lượng nghiệm thu hoàn thành. Trong đó, Gói thầu XL01 khởi công 29/12/2021, tiến độ hợp đồng là 11 tháng nhưng theo Báo cáo giám sát tháng 9/2022 của đơn vị tư vấn giám sát, khối lượng phần đường mới thi công đạt 39%, phần cầu đạt 86%, tiến độ bàn giao mặt bằng còn chậm, đến tháng 9/2022 mới bàn giao 3,4 km/4,7 km, chậm 2 tháng so kế hoạch giải phóng mặt bằng được duyệt; giá trị nghiệm thu đạt 43% giá trị hợp đồng.

Đối với Gói thầu XL02 khởi công tháng 6/2022, tiến độ 18 tháng, tính đến 30/9/2022, khối lượng nghiệm thu mới đạt 3,4% so với giá trị hợp đồng. Gói thầu XL03 khởi công tháng 6/2022, tiến độ 18 tháng nhưng tính đến 30/9/2022, gói thầu này thậm chí chưa có giá trị nghiệm thu thanh toán.


Tin liên quan

Tin đọc nhiều

Giao thông 24h