Triển lãm ảnh Kỷ niệm 80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam

TÔ HÀ
Chia sẻ

Giaothonghanoi - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa giao Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng, tổ chức Triển lãm ảnh Kỷ niệm 80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam (1943-2023).

Trien lam anh Ky niem 80 nam De cuong ve van hoa Viet Nam - Hinh anh 1
Bản Đề cương về Văn hóa Việt Nam do Tổng Bí thư Trường Chinh soạn thảo năm 1943.

Triển lãm ảnh là hoạt động có ý nghĩa nhằm tuyên truyền, giới thiệu về sự kiện 80 năm ra đời Đề cương về văn hóa Việt Nam. Triển lãm sẽ được trưng bày tại Trung tâm Hội nghị quốc tế - 11 Lê Hồng Phong vào ngày 27/2 và tại Nhà hát Lớn vào ngày 28/2.

Dự kiến sẽ có 80 bức ảnh được trưng bày với 3 nội dung: Ảnh tư liệu gồm: bản Đề cương về văn hóa Việt Nam; những hình ảnh về Hội nghị văn hóa toàn quốc lần thứ nhất năm 1946, Hội nghị văn hóa toàn quốc lần thứ hai năm 1948 và Hội nghị văn hóa toàn quốc năm 2021; Bác Hồ và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước với các hoạt động văn hóa văn nghệ và văn nghệ sĩ.

Nội dung ảnh nghệ thuật gồm các hình ảnh về những thành tựu trong gìn giữ, phát huy giá trị, bản sắc văn hóa Việt Nam; các hoạt động văn hóa nghệ thuật nổi bật những năm gần đây.

Tin liên quan