128 đơn vị vận tải bị Sở GTVT Hà Nội từ chối cấp giấy đi đường

VŨ KHOA
Chia sẻ

Giaothonghanoi - Ngày 9/9, Sở GTVT Hà Nội vừa công bố danh sách đơn vị, DN không đủ điều kiện cấp giấy đi đường.

 Phương tiện ra, vào Vùng 1 sẽ được kiểm soát bằng giấy đi đường. Ảnh minh họa

Lý do giấy đi đường bị từ chối cấp chủ yếu vì đơn vị, DN đăng ký không thuộc đối tượng quản lý theo mục I Văn bản số 1585/TB-SGTVT ngày 06/9/2021 của Sở GTVT Hà Nội và Phương án số 204/PA-UBND ngày 03/9/2021 của UBND TP Hà Nội phân vùng phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn TP.

Sở GTVT cho biết, nhóm đối tượng nằm ngoài lĩnh vực DN Nhà nước cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích thiết yếu, bảo đảm an sinh xã hội không thuộc thẩm quyền xử lý, cấp, duyệt của Sở.

Cụ thể, giấy đi đường có nhận diện cho người, phương tiện vận chuyển trong Vùng 1 thuộc lĩnh vực quản lý cảu Sở GTVT bao gồm đơn vị, DN hoạt động quản lý, khai thác, điều hành hệ thống kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia, đường sắt đô thị; điều hành giao thông vận tải đường sắt quốc gia, đường sắt đô thị; vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt (các đơn vị tham gia cung ứng dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn TP) được cấp có thẩm quyền cho phép hoạt động trong thời gian giãn cách xã hội.

Các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực tư vấn, thiết kế, giám sát thi công, thi công công trình giao thông được cấp có thẩm quyền chấp thuận thi công trong thời gian giãn cách xã hội.  

Với 128 đơn vị, DN vừa bị từ chối cấp giấy, Sở GTVT đề nghị đơn vị căn cứ đối tượng vận chuyển để liên hệ với Sở ngành hoặc Ban quản lý Khu công nghiệp Chế xuất Hà Nội tổng hợp danh sách phương tiện, người điều khiển phương tiện gửi Công an TP tổ chức cấp mã, phù hiệu hoặc thẻ nhận diện vào -ra TP và Vùng 1, 2, 3 theo quy định.

Trong đó, đối với danh sách phương tiện, người điều khiển phương tiện vận tải thuộc chuỗi cung ứng vận chuyển hàng hóa cần liên hệ với Sở Công thương để tổng hợp danh sách gửi Công an TP để tổ chức cấp mã, phù hiệu hoặc thẻ nhận diện vào, ra Vùng 1, 2, 3 theo quy định.

Phương tiện, người điều khiển phương tiện vận tải tiêu thụ hàng hóa, nông sản cần liên hệ với Sở NN&PTNT để tổng hợp danh sách gửi Công an TP để tổ chức cấp mã, phù hiệu hoặc thẻ nhận diện vào, ra TP và Vùng 1, 2, 3 theo quy định.

Phương tiện, người điều khiển phương tiện vận tải thuộc các DN bưu chính, chuyển phát trên địa bàn TP cần liên hệ với Sở TT&TT để tổng hợp danh sách gửi Công an TP để tổ chức cấp mã, phù hiệu hoặc thẻ nhận diện vào, ra TP và Vùng 1, 2, 3 theo quy định.

Danh sách phương tiện, người điều khiển phương tiện thuộc ngành, lĩnh vực quản lý của Sở y tế cần liên hệ với Sở Y tế để tổng hợp danh sách gửi Công an TP, nhằm tổ chức cấp mã, phù hiệu hoặc thẻ nhận diện vào-ra TP và Vùng 1, 2, 3 theo quy định.

Tin liên quan