Ban Chỉ đạo 197 huyện Gia Lâm chủ động thực hiện đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, trật tự đô thị và văn minh đô thị

VĂN TRỌNG
Chia sẻ

Giaothonghanoi - Thời gian qua, dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng tiêu cực đến các lĩnh vực kinh tế - xã hội và đời sống của Nhân dân trên địa bàn huyện huyện Gia Lâm (Hà Nội). Cùng với việc tham gia “mục tiêu kép” phục hồi và phát triển kinh tế, Ban Chỉ đạo 197 huyện Gia Lâm đã chủ động thực hiện đảm bảo trật tự, an toàn giao thông (ATGT), trật tự đô thị (TTĐT) và văn minh đô thị trên địa bàn.

Cùng với việc tham gia “mục tiêu kép” phục hồi và phát triển kinh tế, Ban Chỉ đạo 197 huyện Gia Lâm đã chủ động thực hiện đảm bảo trật tự, ATGT, TTĐT và văn minh đô thị trên địa bàn.

Các phòng, ban, ngành, đoàn thể thành viên BCĐ 197 huyện đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân cùng vào cuộc trong thực hiện đảm bảo trên các lĩnh vực trật tự ATGT, trật tự công cộng, TTĐT vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ, đặc biệt trong cao điểm phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Công tác quản lý văn hóa, quảng cáo rao vặt, xử lý các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự tiếp tục được quan tâm giải quyết; Công tác phòng cháy, chữa cháy, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ.

Trật tự ATGT được duy trì đảm bảo; Cấp ủy, chính quyền, người đứng đầu các đơn vị, địa phương đã từng bước nhận thức đúng, đầy đủ về tầm quan trọng của công tác đảm bảo trật tự ATGT, đã chủ động vào cuộc, nắm tình hình, chỉ đạo thực hiện hiệu quả các chỉ đạo của BCĐ 197 thành phố, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện về đảm bảo ANTT trên địa bàn huyện.

Công tác kiểm tra liên ngành đã được các phòng, ban, ngành, đoàn thể thành viên BCĐ 197 huyện triển khai tích cực, nghiêm túc, hiệu quả; Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị. Công tác kiểm tra, xử lý được thực hiện kiên quyết, triệt để do vậy được lãnh đạo và Nhân dân đồng tình, ủng hộ, đánh giá cao, nhất là việc ban hành, triển khai thực hiện Kế hoạch số 02/KH-BCĐ 197 ngày 20/4/2021 của BCĐ 197 huyện về "Tăng cường đôn đốc, kiểm tra, xử lý, giải quyết vi phạm về trật tự ATGT, TTĐT, trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, phòng chống cháy nổ và phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn năm 2021".

Trong 6 tháng cuối năm 2021, Ban Chỉ đạo 197 căn cứ tình hình thực tế, bám sát các chủ trương, định hướng của Thành ủy, UBND thành phố; Thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện; Kiểm điểm, đối chiếu với chương trình công tác năm 2021 của BCĐ 197 thành phố, BCĐ 197 huyện Gia Lâm sẽ vận dụng, tập trung chỉ đạo, triển khai nhiều biện pháp để đạt hiệu quả cao.

Theo đó, Ban Chỉ đạo sẽ tập trung chỉ đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể thành viên BCĐ 197 huyện, UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết, chương trình, kế hoạch của thành phố và huyện có liên quan đến công tác đảm bảo ANTT đạt hiệu quả cao nhất.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật nhằm nâng cao nhận thức, ý thức cảnh giác, tinh thần trách nhiệm của cán bộ đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trong việc thực hiện nhiệm vụ đảm bảo ANTT trên địa bàn huyện.

Ban Chỉ đạo 197 huyện đã bám sát và thực hiện nghiêm túc có hiệu quả các chủ trương của Đảng, Nhà nước; các Chỉ thị, Nghị quyết, chương trình, kế hoạch công tác của Công an thành phố, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện.

Các phòng, ban, ngành thành viên Ban Chỉ đạo 197 huyện chủ động xây dựng các kế hoạch chuyên đề tổ chức triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ của BCĐ 197 huyện theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình. Căn cứ vào tình hình thực tế và chỉ đạo của thành phố và huyện, chủ động xây dựng các kế hoạch mở đợt cao điểm tập trung bảo đảm trật tự an toàn xã hội, trật tự công cộng trên địa bàn.

Tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả, đổi mới các biện pháp, phương pháp, cách thức tổ chức thực hiện công tác quản lý Nhà nước về an ninh trật tự đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý hành chính.

Các phòng, ban, ngành thành viên Ban Chỉ đạo 197 huyện, UBND các xã, thị trấn căn cứ vào chức năng của mình phối hợp thực hiện đồng bộ, quyết liệt các biện pháp đảm bảo TTATGT, TTĐT, làm giảm tai nạn, ùn tắc giao thông, giữ cho đường thông, hè thoáng, tạo diện mạo tích cực cho huyện Gia Lâm; triển khai thực hiện nghiêm túc quy trình công tác PCCC; Tăng cường công tác tuyên truyền về PCCC; Tiếp tục tổ chức thực hiện kế hoạch tăng cường công tác PCCC&CNCH mùa hanh khô...

 

Tin liên quan