Bộ GTVT giải ngân 9.208 tỷ đồng vốn đầu tư công trong 4 tháng đầu năm

 
Chia sẻ

Giaothonghanoi - Bộ GTVT vừa phát đi thông báo về kết quả giải ngân nguồn vốn đầu tư công tính đến hết tháng 4/2020.

 

Theo đó, tính đến hết tháng 4/2020, Bộ GTVT giải ngân được 9.208 tỷ đồng vốn đầu tư công, đạt 24,6% kế hoạch giải ngân cả năm (9.208/37.438 tỷ đồng), gồm 7.584 tỷ đồng kế hoạch năm 2020 và 1.624 tỷ đồng kế hoạch năm 2019 kéo dài. Chỉ tính riêng trong tháng 4/2020, Bộ GTVT giải ngân được 1.711 tỷ đồng. 

Bộ GTVT cho rằng kết quả giải ngân đã có chuyển biến tích cực, công tác kế hoạch dần đi vào nề nếp. Đặc biệt nhóm các dự án đường sắt cấp bách cơ bản sẽ khởi công trong tháng 5 và tháng 6/2020. Mặc dù trong tháng 4/2020 giải ngân 1.711 tỷ đồng thấp hơn so với 2.642 tỷ đồng kế hoạch đề ra, tuy nhiên lũy kế 4 tháng cơ bản vẫn đáp ứng yêu cầu do tháng 3/2020 đã giải ngân vượt kế hoạch khoảng 850 tỷ đồng (do trả nợ được trước dự kiến của dự án La Sơn - Túy Loan).

Theo đánh giá của Bộ GTVT, kết quả giải ngân kế hoạch lũy kế 4 tháng đầu năm cơ bản đang bám sát kế hoạch giải ngân chi tiết do các chủ đầu tư/ban quản lý dự án lập, đạt khoảng 99,5% kế hoạch giải ngân chi tiết (9.208/9.250 tỷ đồng, hụt khoảng 42 tỷ đồng). Bên cạnh các chủ đầu tư, ban quản lý dự án có kết quả giải ngân vượt kế hoạch đề ra như Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Ban quản lý dự án Thăng Long, Ban quản lý dự án 85, Ban quản lý dự án Đường sắt.

Bên cạnh các chủ đầu tư, ban quản lý dự án có kết quả giải ngân vượt kế hoạch đề ra, cũng còn các chủ đầu tư có kết quả thực hiện kế hoạch giải ngân rất thấp. Thậm chí, sở giao thông vận tải 2 tỉnh Kon Tum và Hòa Bình hầu như chưa giải ngân kế hoạch năm 2020.

Tin liên quan