Cần tạo điều kiện cho xe lưu chuyển hàng hóa được thông suốt

VŨ KHOA
Chia sẻ

Giaothonghanoi - Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, các đơn vị cần tạo điều kiện thuận lợi để vận chuyển, lưu thông hàng hóa, vật tư, nguyên liệu phục vụ sản xuất bảo đảm an toàn, liên thông, thống nhất, thông suốt giữa các tỉnh, TP.

 Các đơn vị cần tạo điều kiện cho hàng hóa, vật tư được lưu thông nhanh chóng.
Bộ GTVT ban hành Văn bản số 8404/BGTVT-VT chỉ đạo Tổng cục Đường bộ Việt Nam; các Cục: Đường sắt Việt Nam, Hàng không Việt Nam, Hàng hải Việt Nam, Đường thủy nội địa Việt Nam, Y tế GTVT; các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ GTVT; Sở GTVT các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương; Sở GTVT và Xây dựng Lào Cai khẩn trương thực hiện Nghị quyết 86/NQ-CP ngày 6/8/2021 của Chính phủ về các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19.

Văn bản nêu rõ, thực hiện Nghị quyết số 86/NQ-CP ngày 6/8/2021 của Chính phủ về các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19 để thực hiện Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28/7/2021 của Quốc hội khóa XV, Bộ GTVT yêu cầu các cơ quan, đơn vị khẩn trương thực hiện một số nhiệm vụ.

Cụ thể, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị mình thực hiện đúng chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 86/NQ-CP ngày 8/6/2021. 

Duy trì hoạt động sản xuất, tránh làm đứt gãy các chuỗi cung ứng lao động, hàng hóa, dịch vụ, vật tư, nguyên liệu phục vụ sản xuất nhưng phải bảo đảm cao nhất các yêu cầu về phòng, chống dịch Covidd-19 và chỉ những cơ sở bảo đảm an toàn phòng, chống dịch bệnh theo quy định mới được phép hoạt động trên tinh thần an toàn để sản xuất, sản xuất phải an toàn. 

Tạo điều kiện thuận lợi để vận chuyển, lưu thông hàng hóa, vật tư, nguyên liệu phục vụ sản xuất bảo đảm an toàn, liên thông, thống nhất, thông suốt giữa các tỉnh, thành phố, địa bàn; có biện pháp kiểm soát chặt chẽ tại điểm đầu và điểm cuối trong chuỗi cung ứng, lưu thông, vận chuyển hàng hóa. Chủ động có các giải pháp hỗ trợ bảo đảm sản xuất, cung ứng, lưu thông đối với nhóm hàng hóa là trang thiết bị, vật tư y tế, thuốc, hóa chất, ô xy y tế, phương tiện, dịch vụ phục vụ phòng, chống dịch bệnh Covid-19. 

Bảo đảm hoạt động vận tải để cung ứng đầy đủ, kịp thời lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm, ổn định đời sống của người dân, đặc biệt là bảo đảm cung ứng trực tiếp đến người dân ở những khu vực phong tỏa, giãn cách xã hội. 

“Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan và Nhân dân cả nước tham gia sản xuất, cung ứng, lưu thông, vận chuyển hàng hóa, nhất là lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm phục vụ người dân”, Bộ GTVT yêu cầu các cơ quan, đơn vị khẩn trương thực hiện.

Tin liên quan