Cảnh sát giao thông có được mặc thường phục xử lý vi phạm?

PHẠM CÔNG
Chia sẻ

Giaothonghanoi - Thông tư 32/2023/TT-BCA của Bộ Công an về nhiệm vụ, quyền hạn, hình thức, nội dung và quy trình tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính về giao thông đường bộ của Cảnh sát giao thông. Trong đó có nêu rõ trách nhiệm và quyền hạn của cán bộ CSGT mặc thường phục.

Theo Điều 11, Thông tư này, tổ CSGT được bố trí một bộ phận cán bộ mặc thường phục, phối hợp với bộ phận cán bộ tuần tra, kiểm soát công khai theo kế hoạch đã được cấp có thẩm quyền ban hành.

Trong đó, bộ phận cán bộ mặc thường phục có nhiệm vụ trực tiếp quan sát, sử dụng thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, phương tiện giám sát, phát hiện các hành vi vi phạm giao thông đường bộ và hành vi vi phạm pháp luật khác.

Canh sat giao thong co duoc mac thuong phuc xu ly vi pham? - Hinh anh 1
 Khi phát hiện vi phạm, cán bộ mặc thường phục phải thông báo ngay cho bộ phận tuần tra, kiểm soát công khai để dừng phương tiện, kiểm soát, xử lý theo quy định.

Khi phát hiện vi phạm, cán bộ mặc thường phục phải thông báo ngay cho bộ phận tuần tra, kiểm soát công khai để dừng phương tiện, kiểm soát, xử lý theo quy định.

Trường hợp phát hiện hành vi vi phạm nghiêm trọng, nếu không ngăn chặn kịp thời sẽ gây hậu quả nguy hiểm, làm thiệt hại đến tài sản, tổn hại đến tính mạng, sức khỏe của người tham gia giao thông thì sử dụng Giấy chứng minh Công an nhân dân để thông báo, vận động nhân dân phối hợp, ngăn chặn ngay hành vi vi phạm.

Sau đó, thông báo và phối hợp với cán bộ tuần tra, kiểm soát công khai giải quyết tại nơi phát hiện vi phạm hoặc đưa đối tượng về trụ sở cơ quan Công an gần nhất để giải quyết. Điều kiện tuần tra, kiểm soát công khai kết hợp với hóa trang (mặc thường phục) là: Phải có kế hoạch tuần tra, kiểm soát được cấp có thẩm quyền ban hành.

Trong đó, nội dung kế hoạch phải nêu rõ phương pháp; lực lượng; trang phục; phương thức liên lạc, thời gian, tuyến, địa bàn; phương tiện giao thông; phương tiện, thiết bị nghiệp vụ; vũ khí, công cụ hỗ trợ và phương tiện kỹ thuật khác sử dụng; Bộ phận cán bộ mặc thường phục và bộ phận cán bộ tuần tra, kiểm soát công khai phải giữ một khoảng cách thích hợp.

Ngoài nội dung trên, theo Điều 20 Thông tư 32/2023/TT-BCA còn nêu rõ, trường hợp người vi phạm không có mặt tại nơi vi phạm hoặc cố tình trốn tránh hoặc vì lý do khách quan mà không ký, điểm chỉ vào biên bản hoặc có mặt nhưng từ chối ký, điểm chỉ vào biên bản hoặc trường hợp không xác định được đối tượng vi phạm thì Tổ trưởng Tổ CSGT mời đại diện chính quyền cấp xã nơi xảy ra vi phạm hoặc ít nhất 1 người chứng kiến ký vào biên bản xác nhận việc người vi phạm không ký, điểm chỉ vào biên bản; Trường hợp không có chữ ký của đại diện chính quyền cấp xã hoặc của người chứng kiến thì cán bộ CSGT phải ghi rõ lý do vào biên bản.

Sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ ghi nhận vụ việc và phải báo cáo thủ trưởng đơn vị bằng văn bản để làm cơ sở cho người có thẩm quyền xem xét, quyết định xử phạt.

Như vậy, khi áp dụng xử phạt vi phạm hành chính có lập biên bản mà người vi phạm không chịu ký thì Tổ trưởng Tổ CSGTmời đại diện chính quyền cấp xã nơi xảy ra vi phạm hoặc ít nhất 1 người chứng kiến ký vào biên bản xác nhận việc người vi phạm không ký, điểm chỉ vào biên bản.

Tin liên quan