Đề nghị điều chuyển một số đoạn tuyến thuộc QL1K và QL20 cũ về địa phương quản lý

BẢO NAM
Chia sẻ

Giaothonghanoi - Bộ GTVT vừa có văn bản gửi Bộ Tài chính về việc điều chuyển tài sản kết cấu hạ tầng giao thông một số đoạn tuyến thuộc QL1K và QL20 cũ về địa phương quản lý.

De nghi dieu chuyen mot so doan tuyen thuoc QL1K va QL20 cu ve dia phuong quan ly - Hinh anh 1
 Đề nghị điều chuyển một số đoạn tuyến thuộc QL1K và QL20 cũ về địa phương quản lý.

Bộ GTVT cho biết, Cục Đường bộ Việt Nam đã có văn bản đề nghị điều chuyển tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với đoạn tuyến QL1K về UBND TP.Hồ Chí Minh, UBND tỉnh Bình Dương, UBND tỉnh Đồng Nai quản lý, khai thác. 

Đồng thời, Cục Đường bộ Việt Nam đề nghị điều chuyển tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ cầu La Ngà cũ Km35+712 (lý trình thực tế từ Km35+230 đến Km35+513) và đường dẫn 2 đầu cầu từ Km35+050,8 - Km36+128,9 (lý trình thực tế: từ Km34+710-Km35+788) QL20 về địa phương quản lý, khai thác.


Trên cơ sở đề nghị của Cục Đường bộ Việt Nam, căn cứ các quyết định điều chỉnh các đoạn tuyến quốc lộ thành đường địa phương và các văn bản đồng ý tiếp nhận của các địa phương, Bộ GTVT đề nghị Bộ Tài chính xem xét, quyết định điều chuyển tài sản kết cấu hạ tầng dường bộ một số đoạn tuyến về UBND các tỉnh, thành phố quản lý, khai thác.

Cụ thể, đối với QL1K, điều chuyển đoạn tuyến từ Km0+000 - Km6+ 097 và các công trình gắn liền với đường bộ về UBND tỉnh Đồng Nai quản lý, khai thác; Điều chuyển đoạn tuyến từ Km6+097 - Km11+168 và các công trình gắn liền với đường bộ về UBND tỉnh Bình Dương quản lý, khai thác; Điều chuyển đoạn tuyến từ Km11+168 - Km12+987 và các công trình gắn liền với đường bộ về UBND TP.Hồ Chí Minh quản lý, khai thác.

Đối với QL20, điều chuyển QL20 cũ đoạn cầu La Ngà và đường dẫn đầu cầu cũ từ Km35+832,68 - Km35+892,08 QL20 cho Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai quản lý, khai thác.

Tin liên quan