Đề nghị xử lý sai phạm góp vốn kinh doanh ngoài ngành của Tổng Công ty Đường sắt

 
Chia sẻ

Giaothonghanoi - Thanh tra Chính phủ vừa có kết luận về sai phạm của Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) trong góp vốn kinh doanh ngoài ngành, bằng quyền cho thuê đất và tài sản trên đất.

Bản báo cáo kết quả kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra số 2222/2016 của Tổng Thanh tra Chính phủ về việc chấp hành quy định của pháp luật đối với quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại VNR cho thấy, lô đất 80 Lý Thường Kiệt và 22 Phan Bội Châu được Nhà nước cho VNR thuê, và hết hạn từ năm 1996.
Tuy nhiên VNR vẫn góp vốn quyền sử dụng hai lô đất trên để hợp tác kinh doanh với Tổng công ty du lịch Sài Gòn. VNR lợi dụng thủ tục góp vốn và thực hiện trái chủ trương, quy định để hợp thức hóa việc chuyển nhượng tài sản, cơ sở kinh doanh có giá trị lớn ra ngoài doanh nghiệp không qua đấu giá, đấu thầu…”- kết luật Thanh tra Chính phủ khẳng định.
Do đó, để đảm bảo việc chấp hành quy định của pháp luật đối với quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại VNR, Thanh tra Chính phủ yêu cầu Bộ GTVT chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, VNR và UBND TP Hà Nội xử lý các sai phạm liên quan đến việc VNR góp vốn kinh doanh ngoài ngành, bằng quyền cho thuê đất và tài sản trên đất đối với lô đất số 80 Lý Thường Kiệt và 22 Phan Bội Châu.
Than tra Chính phủ yêu cầu VNR thu hồi tài sản về cho nhà nước, giải quyết các vấn đề phát sinh có liên quan theo quy định pháp luật. Đồng thời, Bộ GTVT cùng Bộ Tài chính lập phương án sử dụng hai lô đất trên đảm bảo hiệu quả, đúng pháp luật, không để thất thoát, lãng phí tài sản nhà nước.
Đặc biệt, Thanh tra Chính phủ kiến nghị Bộ GTVT và VNR thực hiện kiểm điểm xử lý trách nhiệm tập thể, cá nhân có liên quan trong việc góp vốn kinh doanh ngoài ngành bằng quyền thuê đất và tài sản trên đất đối với hai lô đất trên. Riêng VNR phải làm rõ việc quản lý nợ phải thu, quản lý các khoản đầu tư tài chính dài hạn, cố ý làm trái các quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.
Ngoài ra, Thanh tra Chính phủ đề nghị VNR tiếp tục việc quản lý sử dụng đất đai để thanh lý hợp đồng và xử lý những trường hợp sử dụng sai mục đích, tranh chấp lấn chiếm. Đồng thời, phối hợp với các địa phương có hệ thống đường sắt đi qua thực hiện cắm mốc giới, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quản lý đất đai dành cho công trình và hành lang bảo vệ đường sắt.
VNR cũng được yêu cầu tiếp tục kiện toàn hệ thống quản trị doanh nghiệp, trên cơ sở sắp xếp tổ chức bộ máy. Trong đó, đảm bảo phân rõ giữa quản lý nhà nước và quản lý kinh doanh của doanh nghiệp, giữa kinh doanh kết cấu hạ tầng và kinh doanh vận tải trên đường sắt do nhà nước đầu tư, sắp xếp phòng ban chuyên môn phù hợp với chức năng nhiệm vụ.
Được biết, phần lớn các sai phạm của VNR được Thanh tra Chính phủ chỉ rõ diễn ra giai đoạn 2003 - 2009. Hiện nhiều lãnh đạo VNR và Bộ GTVT trong thời kỳ đó và liên quan đến các sai phạm mà Thanh tra Chính phủ chỉ ra đã nghỉ hưu nên việc xử lý cần rất nhiều thời gian.

Quý Nguyễn

Tin liên quan