Đường sắt Nhổn - ga Hà Nội được duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư

MINH TƯỜNG
Chia sẻ

Giaothonghanoi - Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 588/QĐ-TTg ngày 30/5/2023 phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án “Tuyến đường sắt đô thị thí điểm thành phố Hà Nội, đoạn Nhổn - ga Hà Nội”.

Theo đó, điều chỉnh thời gian thực hiện Dự án tuyến đương sắt đô thị (ĐSĐT) số 3, đoạn Nhổn - ga Hà Nội từ năm 2009 – 2027. Điều chỉnh tổng mức đầu tư Dự án thành: 34.826 tỷ đồng, tăng thêm 1.916 tỷ đồng. Trong đó: vốn đối ứng ngân sách thành phố Hà Nội tăng 3.895,93 tỷ đồng và vốn vay ODA giảm 1.979,93 tỷ đồng).

Duong sat Nhon - ga Ha Noi duoc duyet dieu chinh chu truong dau tu - Hinh anh 1
 Dự án ĐSĐT Nhổn - Ga Hà Nội sẽ được điều chỉnh kéo dài đến năm 2027

Dự án Tuyến ĐSĐT thí điểm thành phố Hà Nội, đoạn Nhổn - ga Hà Nội có quy mô lớn và phức tạp, được áp dụng công nghệ và tiêu chuẩn mới của nước ngoài. Lãnh đạo Ban Quản lý ĐSĐT Hà Nội chia sẻ, trong quá trình thực hiện, dù đã và đang không ngừng nỗ lực, Dự án vẫn gặp phải những khó khăn nhất định.

Ví dụ như công tác giải phóng mặt bằng phức tạp kéo dài; sự phối hợp giữa tư vấn, Chủ đầu tư và các Sở, ngành liên quan chưa hiệu quả; năng lực của nhà thầu Hancorp (gói thầu CP05 - công trình kiến trúc depot) còn hạn chế.

Đặc biệt, những vướng mắc liên quan đến sự khác biệt giữa quy định của Hợp đồng FIDIC và pháp luật Việt Nam rất phức tạp, khó giải quyết. Quy định, thủ tục giao kế hoạch vốn ODA của Việt Nam và quy định của các Nhà tài trợ chưa đồng bộ, kịp thời.

Nhiều vướng mắc về quy chuẩn, tiêu chuẩn, định mức, đơn giá, giá vật tư, thiết bị chuyên ngành ĐSĐT; ảnh hưởng nghiêm trọng bởi đại dịch Covid-19 và những khó khách quan khác buộc Dự án phải lùi tiến độ.

Căn cứ tình hình thực hiện và những khó khăn, vướng mắc nêu trên, Chính phủ cho rằng Dự án cần điều chỉnh chủ trương đầu tư để phù hợp với thực tế. Xét đề nghị của UBND TP Hà Nội tại Tờ trình số 104/TTr- UBND ngày 24 tháng 4 năm 2023 và văn bản số 1522/UBND-ĐT ngày 23/5/2023; ý kiến của Bộ KH&ĐT tại văn bản số 3813/BKHĐT GSTĐĐT ngày 22/5/2023, ngày 30/5/2023, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 588/QĐ - TTg phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án “Tuyến ĐSĐT thí điểm thành phố Hà Nội, đoạn Nhổn - ga Hà Nội”.

Thủ tướng giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với UBND Hà Nội và các cơ quan liên quan khẩn trương hoàn chỉnh thủ tục điều chỉnh các Hiệp định vay vốn với các nhà tài trợ cho Dự án.

UBND TP Hà Nội thực hiện thủ tục lập, thẩm định và phê duyệt điều chỉnh Dự án bảo đảm tổng mức đầu tư, vốn vay ODA, vốn ngân sách đối ứng của TP Hà Nội không vượt mức vốn được phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án.

Thủ tướng đề nghị Hà Nội sử dụng vốn vay hiệu quả, trả nợ đầy đủ và đúng hạn, cam kết thực hiện Dự án đúng tiến độ; chịu trách nhiệm về các chi phí phát sinh do gia hạn thời gian thực hiện, nguồn vốn thực hiện Dự án trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025. Trường hợp không hoàn thành đúng thời hạn, chịu trách nhiệm bố trí các nguồn vốn khác để thực hiện các hạng mục chưa hoàn thành…

Tin liên quan