Đường sắt sắp đầu tư đóng mới 300 toa xe khách chất lượng cao

 
Chia sẻ

Đường sắt dự kiến đóng mới 300 toa xe khách và đầu tư 32 đầu máy mới, bù đắp các phương tiện hết niên hạn sử dụng.

Đường sắt dự kiến đến 2023, đóng mới 300 toa xe khách hiện đại

Tổng công ty Đường sắt VN cho biết đang xây dựng lộ trình đầu tư mới đầu máy, toa xe nhằm đáp ứng nhu cầu phục vụ vận tải do các phương tiện đang khai thác đã lạc hậu, sắp hết niên hạn vận dụng theo quy định Luật Đường sắt 2017.

Cụ thể, hiện Tổng công ty Đường sắt VN đang quản lý 282 đầu máy, tuy nhiên đã dừng vận dụng đầu15 máy. Do vậy, số lượng đầu máy đang quản lý phục vụ vận tải là 267, trong đó bao gồm gồm: 257 đầu máy khổ đường 1.000 mm; 10 đầu máy khổ đường 1.435 mm. Trong đó, 115 đầu máy đã có dưới 20 năm sử dụng; 18 đầu máy có năm sử dụng từ 20 đến dưới 30 năm; 89 đầu máy có năm sử dụng từ 30 năm đến dưới 40 năm; 45 đầu máy có năm sử dụng từ 40 năm trở lên.

Về toa xe, tổng số toa xe phục vụ vận tải hành khách gồm 23 chủng loại với 1.008 toa xe khách. Trong đó, 667 toa xe đã sử dụng dưới 30 năm; 75 toa xe đã sử dụng từ 30 năm đến dưới 35 năm; 103 toa xe đã sử dụng từ 35 năm đến dưới 40 năm và 163 toa xe đã sử dụng từ 40 năm trở lên.

"Dự kiến trong giai đoạn từ nay cho đến năm 2023 phải đầu tư đóng mới 300 toa xe khách chất lượng cao để phục vụ nhu cầu vận tải", Tổng công ty Đường sắt VN thông tin.

Cùng đó, để thay thế dần số đầu máy, toa xe sắp đến niên hạn sử dụng, Tổng công ty Đường sắt VN dự kiến, đến năm 2023 đầu tư bổ sung 32 đầu máy. Đến năm 2025, tiếp tục đầu tư 27 đầu máy nữa.


Theo báo Giao thông

Tin liên quan