Hà Nội: 365 phương tiện vận tải vi phạm về tốc độ trong tháng 7/2020

 
Chia sẻ

Giaothonghanoi - Trong tháng 7/2020, có 275 đơn vị kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn TP với tổng cộng 365 phương tiện vi phạm về tốc độ.

Sở Giao thông vận tải Hà Nội vừa có văn bản yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, các đơn vị cung cấp thiết bị giám sát hành trình trên địa bàn chấn chỉnh công tác quản lý lái xe, bộ phận quản lý an toàn giao thông và thực hiện nghiêm việc truyền dữ liệu giám sát hành trình.

Theo đó, khai thác dữ liệu giám sát hành trình từ ngày 1/7 đến ngày 31/7 trên hệ thống dữ liệu thuộc Tổng cục Đường bộ Việt Nam quản lý cho thấy, có 275 đơn vị kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn TP với tổng cộng 365 phương tiện vi phạm về tốc độ; 9.231 đơn vị kinh doanh có xe chưa truyền dữ liệu và 54.075 phương tiện chưa truyền dữ liệu.

Để thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô, Sở Giao thông vận tải Hà Nội yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải tăng cường công tác quản lý lái xe, kiên quyết xử lý, chấn chỉnh, kiểm điểm đối với các lái xe thường xuyên vi phạm tốc độ, bộ phận quản lý và theo dõi an toàn giao thông của đơn vị (đối với đơn vị kinh doanh vận tải bằng xe chạy tuyến cố định, xe buýt, taxi, xe container), báo cáo về Sở trước ngày 5/9.

Các đơn vị thực hiện ngay việc truyền dữ liệu thiết bị giám sát hành trình của các ô tô kinh doanh vận tải thuộc quyền quản lý của đơn vị lên hệ thống thông tin, khai thác và sử dụng dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình thuộc Tổng cục Đường bộ Việt Nam trước ngày 5/9. Trường hợp các đơn vị ngừng kinh doanh (không truyền dữ liệu), yêu cầu nộp lại phù hiệu và báo cáo về Sở.

Cũng trước ngày 5/9, các đơn vị cung cấp thiết bị giám sát hành trình phải khẩn trương phối hợp, hướng dẫn các đơn vị kinh doanh vận tải đã ký hợp đồng cung cấp và duy trì dịch vụ thực hiện việc truyền dữ liệu thiết bị giám sát hành trình lên hệ thống thuộc Tổng cục Đường bộ Việt Nam.

Bảo Nam

Tin liên quan