Hà Nội: Danh sách ô tô bị phạt nguội tháng 6/2023

VŨ MINH - VĂN TRỌNG
Chia sẻ

Giaothonghanoi - Phòng Cảnh sát giao thông TP Hà Nội vừa công bố danh sách phương tiện vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông đường bộ từ ngày 1/6/2023 đến ngày 30/6/2023, được ghi nhận qua camera giám sát.


Tra cứu danh sách phạt nguội tháng 6/2023 xem
Tại đây

Ha Noi: Danh sach o to bi phat nguoi thang 6/2023 - Hinh anh 1
Stt 1-25 
Ha Noi: Danh sach o to bi phat nguoi thang 6/2023 - Hinh anh 2
 Stt 26-50
Ha Noi: Danh sach o to bi phat nguoi thang 6/2023 - Hinh anh 3
 Stt 51-75
Ha Noi: Danh sach o to bi phat nguoi thang 6/2023 - Hinh anh 4
 Stt 76-100
Ha Noi: Danh sach o to bi phat nguoi thang 6/2023 - Hinh anh 5
Stt 101-125 
Ha Noi: Danh sach o to bi phat nguoi thang 6/2023 - Hinh anh 6
Stt 126-150 
Ha Noi: Danh sach o to bi phat nguoi thang 6/2023 - Hinh anh 7
 Stt 151-175
Ha Noi: Danh sach o to bi phat nguoi thang 6/2023 - Hinh anh 8
 Stt 176-200
Ha Noi: Danh sach o to bi phat nguoi thang 6/2023 - Hinh anh 9
Stt 201-225 
Ha Noi: Danh sach o to bi phat nguoi thang 6/2023 - Hinh anh 10
Stt 226-250 
Ha Noi: Danh sach o to bi phat nguoi thang 6/2023 - Hinh anh 11
Stt 251-275 
Ha Noi: Danh sach o to bi phat nguoi thang 6/2023 - Hinh anh 12
 Stt 276-300
Ha Noi: Danh sach o to bi phat nguoi thang 6/2023 - Hinh anh 13
 Stt 301-325
Ha Noi: Danh sach o to bi phat nguoi thang 6/2023 - Hinh anh 14
 Stt 326-350
Ha Noi: Danh sach o to bi phat nguoi thang 6/2023 - Hinh anh 15
 Stt 351-375
Ha Noi: Danh sach o to bi phat nguoi thang 6/2023 - Hinh anh 16
 Stt 376-400
Ha Noi: Danh sach o to bi phat nguoi thang 6/2023 - Hinh anh 17
 Stt 401-425
Ha Noi: Danh sach o to bi phat nguoi thang 6/2023 - Hinh anh 18
 Stt 426-450
Ha Noi: Danh sach o to bi phat nguoi thang 6/2023 - Hinh anh 19
 Stt 451-475
Ha Noi: Danh sach o to bi phat nguoi thang 6/2023 - Hinh anh 20
 Stt 476-500
Ha Noi: Danh sach o to bi phat nguoi thang 6/2023 - Hinh anh 21
 Stt 501-525
Ha Noi: Danh sach o to bi phat nguoi thang 6/2023 - Hinh anh 22
 Stt 526-550
Ha Noi: Danh sach o to bi phat nguoi thang 6/2023 - Hinh anh 23
 Stt 551-570

Tin liên quan