Hà Nội: Đẩy mạnh tuyên truyền về trật tự, an toàn giao thông năm 2023

BẢO NAM
Chia sẻ

Giaothonghanoi - Ban An toàn giao thông TP hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 27/KH-BATGT, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông năm 2023 trên địa bàn thành phố Hà Nội theo chủ đề Năm An toàn giao thông: “Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn”.

Ha Noi: Day manh tuyen truyen ve trat tu, an toan giao thong nam 2023 - Hinh anh 1
Hà Nội đẩy mạnh tuyên truyền về trật tự, an toàn giao thông năm 2023.

Kế hoạch nhằm tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin tuyên truyền theo chủ đề: “Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn” để nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông; từng bước xây dựng văn hóa giao thông trên địa bàn Thành phố. Đồng thời, nâng cao tinh thần trách nhiệm, siết chặt kỷ cương của người thực thi pháp luật về trật tự, an toàn giao thông. Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố Hà Nội phải gương mẫu đi đầu trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông và xây dựng văn hóa giao thông.
 
Công tác tuyên truyền tập trung tuyên truyền, phổ biến các văn bản, chỉ đạo của Trung ương và Thành phố về công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông như: Luật Giao thông đường bộ năm 2008; Luật Đường sắt; Luật Giao thông đường thủy nội địa số 23/2004/QH11 và sửa đổi bổ sung năm 2014; Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia; Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt và Nghị định số 123/2021/NĐ-CP ngày 28/12/2021 về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải; Nghị quyết số 04/2017/NQ-HĐND ngày 04/7/2017 về việc thông qua Đề án tăng cường quản lý phương tiện giao thông đường bộ nhằm giảm ùn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội, giai đoạn 2017-2020 tầm nhìn 2030; Nghị quyết số 33/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 về thông qua Chương trình mục tiêu nhằm giảm thiểu ùn tắc và đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2021-2025;...

 
Kế hoạch cũng tập trung tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông theo các chuyên đề như: trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy; tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn hóa giao thông và văn minh đô thị, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về trật tự đô thị; vận động nhân dân tích cực sử dụng phương tiện giao thông công cộng, hạn chế phương tiện cá nhân góp phần giảm ùn tắc và tai nạn giao thông, giảm ô nhiễm môi trường.
 
Thành phố sẽ phối hợp với Ủy ban An toàn giao thông quốc gia tổ chức các chương trình, sự kiện truyền thông về an toàn giao thông: Liên hoan phim an toàn giao thông; Giải thưởng báo chí viết về an toàn giao thông; Tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông năm 2023”; Chương trình tặng mũ bảo hiểm cho học sinh bước vào lớp 1 năm học 2023-2024 với chủ đề “Giữ trọn ước mơ”,...
 
Căn cứ kế hoạch, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội chỉ đạo công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông theo kế hoạch cụ thể trong hệ thống Đảng, hệ thống chính trị trên địa bàn Thành phố. Đưa các nội dung tuyên truyền vào các kỳ sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt Đảng, các hội nghị báo cáo viên Thành phố. Chỉ đạo Ban Tuyên giáo các quận, huyện, thị ủy tổ chức thực hiện.
 
Sở Giao thông Vận tải - Cơ quan thường trực Ban An toàn giao thông Thành phố chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành Thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã triển khai thực hiện kế hoạch; kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch; tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia theo quy định.
 
Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội chủ trì, phối hợp với Công an Thành phố, Sở Giao thông Vận tải hướng dẫn các cơ quan báo chí Thành phố, các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương phối hợp công tác với UBND Thành phố; chỉ đạo hệ thống thông tin cơ sở đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đến các tầng lớp Nhân dân theo Chủ đề “Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn”...

Tin liên quan